Zainteresowany naszą szkołą ?!

Obejrzyj ofertę edukacyjną- kliknij tutaj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zakup maszyn i urządzeń dla ZST w Kolnie

 

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie informuje, iż w dniu 19 marca 2020 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz. U.S) pod numerem 2020/S 056-132195 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zakup maszyn i urządzeń dla ZST w Kolnie.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 22 kwietnia 2020 r., godz. 12:00.

Poniżej ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
 2. SIWZ (pdf)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (pdf)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (doc)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej (pdf)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej (doc)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
  Załącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ (pdf)
  Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ (doc)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - identyfikator postępowania (pdf)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ- informacja dot klucza publicznego (pdf)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (pdf)
  Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (doc)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz dostaw (pdf)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz dostaw (doc)
© 2006-2020 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski