Aktualności

Losowa Fotografia Kolno
Losowa Fotografia Kolno

Zamówienia i plany postępowania o udzielenie zamówień publicznych

 
Opublikowano: 2018-01-15 11:33:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na przeprowadzenie remontu budynku warsztatów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ZST w Kolnie

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie informuje, iż w dniu 10 września 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 615047-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie remontu budynku warsztatów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ZST w Kolnie. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 25 września 2018 r., godz. 11.50

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ Tom I
  3. SIWZ Tom II
  4. SIWZ Tom III
© 2006-2019 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski