<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2010-03-18 20:51:30

Podlaskie targi pracy

W dniu 11 marca 2010r. klasa IV Technikum wyjechała do Białegostoku na I Podlaskie Targi Pracy. Zostały one zorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy współpracy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w ramach projektu „Świadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych”.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć stoiska targowe przygotowane przez pracodawców np. Narodowy Bank Polski, Ośrodek Szkoleń BHP MIRYAN s.c., Studio Kreatywności CREOS B. Skowrońska i inne, oraz stoiska Biur Karier uczelni wyższych. Każdy z uczestników targów otrzymał „Katalog Targowy” oraz „Poradnik absolwenta”.
Poradnik zawiera materiały dotyczące: planowania własnej kariery zawodowej, wyboru dalszej ścieżki kształcenia, metod aktywnego poszukiwania pracy oraz konstruowania dokumentów aplikacyjnych.

Opiekun Szkolnego Ośrodka Kariery Ewa Jarzyło

Kilka zdjęć z Targów Pracy poniżej


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Smak Mamrota spektakl w teatrze Capitol

>> Turniej wiedzy o zawodach

>> II Miedzyszkolne Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

>> Przedstawiciele UWM w Olsztynie z wizytą w ZST w Kolnie

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno