Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2018-04-12 12:06:21

Spotkanie z radcą prawnym Robertem Rajkowskim

Dnia 23 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły razem z opiekunami udali się do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Odbyło się tam spotkanie z radcą prawnym Robertem Rajkowskim.

Prezentacja, którą przybliżył radca, poszerzyła świadomość prawną uczniów, ich wiedzę na temat wolności i praw, jakie im przysługują. Pan Rajkowski zapoznał młodzież z zawodami prawniczymi oraz zakresem ich obowiązków.

Następnie uczniowie poznali, jakie konsekwencje ponosi się za nieprzestrzeganie prawa. Poruszonych zostało wiele praktycznych zagadnień, np. prawa konsumenta, rodzaje umów oraz na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy sprzedaży. Omówione zostały warunki umów zawieranych przez Internet oraz sposoby odwoływania się.
Młodzież miała niepowtarzalną okazję uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące je pytania z zakresu prawa.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Wizyta u Pawła Brzostowskiego

>> Konkurs recytatorski

>> Wycieczka do Białegostoku

>> Apel z okazji 13-rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II

© 2006-2018 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski