Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2018-04-23 14:06:46

Akcja społeczno- edukacyjna Żonkile

19 kwietnia w 75 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim nasza szkoła brała udział w akcji społecznej „Żonkile”. Celem akcji było propagowanie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim.

Program uroczystości przygotowali uczniowie kl. II LO a i II TM ( Truszkowska Martyna, Wiśniweska Paulina, Malinowska Magdalena, Kalinowski Adam, Banach Dominik, Staniszewski Patryk) wraz z opiekunami (Dorota Mroczkowska, Maria Ciecierska, Iwona Czerwińska). Do akcji włączyła się cała społeczność szkolna. Szkolne obchody upamiętniające te wydarzenia rozpoczęły się kilka dni wcześniej.

Młodzież klasy II TRE i III TRE pod opieką pani Iwony Czerwińskiej wykonała papierowe żonkile – symbole pamięci o powstańcach z getta warszawskiego. Została też wykonana gazetka ścienna „75 rocznica powstania w Getcie Warszawskim” oraz prezentacja multimedialna, która wyświetlana była w szkolnej wirtualnej gazetce elektronicznej przez kilka dni.

Wychowawcy wszystkich klas otrzymali od koordynatora szkolnego materiały edukacyjne wraz z filmem "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943" do wykorzystania w przeprowadzeniu na godzinie wychowawczej. Cała społeczność szkolna włączyła się w akcję „Przynieś żywego żonkila”, z kwiatów tych zrobiono piękne bukiety.

19 kwietnia młodzież odwiedziła najwyższe władze powiatu, gminy i miasta oraz zaprzyjaźnione szkoły i biblioteki, wręczając im żółte żonkile przewiązane biało – czerwono wstążką i przygotowane pocztówki. Uczniowie przybliżyli historię tej akcji oraz wydarzeń związanych z powstaniem 1943 roku. Każdej klasie i każdemu nauczycielowi wolontariusze wręczali papierowe żonkile i omawiali historie tamtych dni. Tematyka projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

20 kwietnia odbył się ogólnoszkolny konkurs dotyczący ”Akcji Żonkile” i „Powstania w Getcie Warszawskim”. Konkurs wygrał uczeń klasy III TRE – Tomasz Dębkowski. Na wysokim poziomie były także pozostałe prace.

Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” to okazja do upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych, które mamy nadzieję zapiszą się w pamięci młodego pokolenia.

Dorota Mroczkowska

Pani Halina Małż – dyrektor Branżowej
Szkoły w Kolnie ZDZ w Łomży
Pan Józef Bogdan Wiśniewski – WÓJT
GMINY KOLNO
Pan Józef Chodnicki – dyrektor I
Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie
Pan Stanisław Wiszowaty – STAROSTA
POWIATU KOLNEŃSKIEGO
Pani Bożena Kowalewska – dyrektor
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
w Kolnie
Pan Andrzej Duda – BURMISTRZ
MIASTA KOLNO


Pan Eugeniusz Gromadzki – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie


Pani Katarzyna Kleczyńska – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

Więcej zdjęć w galerii


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Apel z okazji 13-rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II

>> Pożegnanie klas maturalnych- część artystyczna

>> Konkurs recytatorski

>> Nasza szkoła wyróżniona statuetką: "Szkoły zawodowej najwyższej jakości!"

© 2006-2018 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski