<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2020-08-31 20:49:15

List Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie do uczniów i rodziców

 LIST

                       Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

 
Kolno, 1 września 2020 roku
 
 
Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Z racji znacznego ryzyka zorganizowania inauguracyjnego spotkania z okazji nowego roku szkolnego z powodu panującej epidemii  koronawirusa, przesyłam List do uczniów i ich rodziców.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym. Za nami już spore doświadczenie funkcjonowania w systemie ograniczeń, dyscypliny, nakazów i zakazów związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Szczególnie uciążliwe dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców było nauczanie zdalne. Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z  nauczycielem, a nawet najnowocześniejsze technologie nie stworzą właściwej przestrzeni do budowania pozytywnych relacji rówieśniczych. 

 Jestem przekonany, że przestrzeganie zasad regulaminu i odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko zakażenia i pozwolą na funkcjonowanie szkoły w tradycyjnej formule aż do końca roku szkolnego.


Zadania szkoły w nowym roku szkolnym to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania związane z edukacją i wychowaniem. Chcemy, aby uczniowie w szkole rozwijali swoje umiejętności w zakresie zrozumienia współczesnego świata, jego różnorodności w kulturze, języku i obyczajach. Szczególną uwagę w procesie edukacji uczniów zwrócimy na:

-naukę zawodu,

- kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności,

-rozwijaniu kompetencji cyfrowych,

-bezpiecznym i efektywnym korzystaniu z nowych technologii cyfrowych,

-szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego, 

Żeby zadania te zrealizować, a efekty naszych działań były wymierne, konieczna jest współpraca szkoły z uczniami i ich rodzicami oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły. Serdecznie zapraszam rodziców do współpracy ze szkołą.

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim zdrowia i uśmiechu, aby rok szkolny przebiegł spokojnie i bezpiecznie, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Życzę wytrwałości w nauce i konsekwentnego rozwijania swoich talentów, a na zakończenie roku szkolnego odebrania świadectwa promocyjnego do klasy programowo wyższej, bądź ukończenia szkoły, zdania egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Rodzicom życzę dumy ze swoich dzieci Z wyrazami szacunku


Eugeniusz Gromadzki

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

 


  


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”- II etap zakończony

>> Regulamin funkcjonowania ZST w Kolnie w okresie pandemii od 01. 09. 2020 r.

>> GRA MIEJSKA „595 LAT KOLNA”

>> MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski