<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2022-10-07 15:30:08

Wizyta w Turyngii

W ramach projektu „Poznanie i wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego jako dobrej alternatywy dla kształcenia ogólnego poprzez wizyty w Turyngii” realizowanego przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży z partnerem Niemieckim FAV Service, p. Katarzyna Kleczyńska – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz p. Ewa Jarzyło – doradca zawodowy ZST w Kolnie, odbyły wizytę studyjną w Turyngii.

Uczestnicy projektu spotkali się z dyrektorem i pracownikami FAV Service, zapoznając się z systemem kształcenia uczniów, w tym z procedurami prawnymi i organizacyjnymi. Zwiedzili szkołę poznając infrastrukturę placówki i zobaczyli pracownie kształcenia uczniów w różnych zawodach.

Wszystkie spotkania w ramach wizyty studyjnej odbywały się w szkołach zlokalizowanych na terenie Turyngii. Uczestniczy projektu poznali również zasady współpracy szkół z firmami, które przyjmują uczniów na praktyki. Zwiedzenie tych przedsiębiorstw było bardzo cennym doświadczeniem. Prezentowane instytucje działające w sektorze kształcenia zawodowego to między innymi: FAV Gotha, BVTU Erfurt, IHK Erfurt, ApoldaerBildungswerk.

Dzięki wizycie studyjnej część nauczycieli stwierdziła, iż przekonała się do promowanego dualnego systemu kształcenia. Z dużym uznaniem spotkały się pomysły takiej organizacji praktycznej nauki zawodu, by korespondowała ona z wymogami i potrzebami lokalnego i krajowego rynku pracy. Zauważono, że w Niemczech dużo większe jest wsparcie systemowe – znacznie większe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół i dostarczenie uczniom materiałów do pracy.

Na zakończenie pobytu zaplanowano równieżwycieczkę z przewodnikiem po Centrum Parku Narodowego Thiemsburg i ścieżce w koronach drzew przez Hainich.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> VIII Ogólnopolska noc bibliotek – „TO SIĘ MUSI POWIEŚĆ”

>> Wyjazd na spektakl teatralny Antygona

>> Opera i Filharmonia Podlaska

>> Dzień Edukacji Narodowej

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno