Poniedziałek ↘   1 LOA (LO) 2 LOA (LO) 3 LOA (LO) 3 LO/d (LO/d) 5 LO/d (LO/d)
p
o
n
i
e
d
z
i
a
l
e
k
1. 8:00-8:45
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Biologia (AS)
Sala: C6
Jezyk angielski (AD)
Sala: A4
2. 8:55-9:40
Zajecia z wychowawca (AD)
Sala: A5
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Historia i spoleczenstwo (MC)
Sala: A16
3. 9:50-10:35
Historia (MC)
Sala: A16
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B8
Wychowanie fizyczne
3 LO A + 4 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 4 TRE + 3 LO A - chl. (MK)
Sala: A11A
4. 10:45-11:30
Religia (AA)
Sala: B7
Matematyka (MW)
Sala: A18
Wychowanie fizyczne
3 LO A + 4 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 4 TRE + 3 LO A - chl. (MK)
Sala: A11
5. 11:50-12:35
Jezyk angielski
gr. 1 (AD)
Sala: A12
Jezyk angielski
gr. 2 (BL)
Sala: C15
Biologia (AS)
Sala: C6
Religia (AA)
Sala: B7
6. 12:45-13:30
Jezyk niemiecki
gr. 1 (DP)
Sala: A12
Jezyk angielski
gr. 2 (BL)
Sala: C15
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
7. 13:40-14:25
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Wychowanie fizyczne
Wf gr. dz. (SZ)
Sala: A11
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
8. 14:30-15:15
Wychowanie fizyczne
Wf gr. dz. (SZ)
Sala: A11
9
10
11
12
13
14
Wtorek ↘  1 LOA (LO) 2 LOA (LO) 3 LOA (LO) 3 LO/d (LO/d) 5 LO/d (LO/d)
w
t
o
r
e
k
1. 8:00-8:45
Podstawy przedsiebiorczosci (DG)
Sala: B9
Biologia (AS)
Sala: B4
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
2. 8:55-9:40
Biologia (KK)
Sala: B4
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B8
3. 9:50-10:35
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B8
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
4. 10:45-11:30
Matematyka (ES)
Sala: A17
Zajecia z wychowawca (UB)
Sala: B8
Historia i spoleczenstwo (MC)
Sala: A16
5. 11:50-12:35
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TM + 1 LOA - chl. (MK)
Sala: A11
Matematyka (MW)
Sala: A18
Biologia (KK)
Sala: B4
6. 12:45-13:30
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TM + 1 LOA - chl. (MK)
Sala: A11
Biologia (AS)
Sala: C6
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
7. 13:40-14:25
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
8. 14:30-15:15
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
9
10
11
12
13
14
Środa ↘  1 LOA (LO) 2 LOA (LO) 3 LOA (LO) 3 LO/d (LO/d) 5 LO/d (LO/d)
s
r
o
d
a
1. 8:00-8:45
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Jezyk polski (EG)
Sala: B4
Matematyka (ES)
Sala: A17
2. 8:55-9:40
Matematyka (ES)
Sala: A17
Biologia (AS)
Sala: B4
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B8
3. 9:50-10:35
Podstawy przedsiebiorczosci (DG)
Sala: B9
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A19
Jezyk angielski (AD)
Sala: A5
4. 10:45-11:30
Jezyk niemiecki
gr. 1 (DP)
Sala: A8
Jezyk niemiecki
gr. 2 (UB)
Sala: B8
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Jezyk angielski (AD)
Sala: A5
5. 11:50-12:35
Jezyk angielski
gr. 1 (AD)
Sala: A8
Jezyk angielski
gr. 2 (BL)
Sala: C15
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Biologia (KK)
Sala: B4
6. 12:45-13:30
Wychowanie fizyczne
Wf gr. dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TM + 1 LOA - chl. (MK)
Sala: A11
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Biologia (KK)
Sala: B4
7. 13:40-14:25
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
8. 14:30-15:15
9
10
11
12
13
14
Czwartek ↘  1 LOA (LO) 2 LOA (LO) 3 LOA (LO) 3 LO/d (LO/d) 5 LO/d (LO/d)
c
z
w
a
r
t
e
k
1. 8:00-8:45
Jezyk niemiecki
gr. 2 (UB)
Sala: B8
Informatyka
gr. 1 (SK)
Sala: A13
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Matematyka (ES)
Sala: A17
2. 8:55-9:40
Jezyk angielski
gr. 1 (AD)
Sala: A5
Informatyka
gr. 2 (SK)
Sala: A13
Religia (JT)
Sala: B7
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
3. 9:50-10:35
Jezyk angielski
gr. 1 (AD)
Sala: A5
Jezyk angielski
gr. 2 (BL)
Sala: C15
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
4. 10:45-11:30
Edukacja dla bezpieczenstwa (BS)
Sala: A12
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Zajecia z wychowawca (IK)
Sala: B1
5. 11:50-12:35
Historia (MC)
Sala: A16
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Biologia (KK)
Sala: B2
6. 12:45-13:30
Matematyka (ES)
Sala: A17
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A16
Biologia (KK)
Sala: B4
7. 13:40-14:25
Geografia (DM)
Sala: A16
Matematyka (MW)
Sala: A18
Wychowanie fizyczne
3 LO A + 4 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 4 TRE + 3 LO A - chl. (MK)
Sala: A11
8. 14:30-15:15
Wychowanie fizyczne
Wf gr. dz. (SZ)
Sala: A11
9
10
11
12
13
14
Piątek ↘  1 LOA (LO) 2 LOA (LO) 3 LOA (LO) 3 LO/d (LO/d) 5 LO/d (LO/d)
p
i
a
t
e
k
1. 8:00-8:45
Matematyka (ES)
Sala: A17
Wychowanie fizyczne
Wf 3 BS A + 2 LOA - chl. (AS)
Sala: A11
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
2. 8:55-9:40
Wiedza o spoleczenstwie (MC)
Sala: A8
Wychowanie fizyczne
Wf 3 BS A + 2 LOA - chl. (AS)
Sala: A11
Jezyk angielski (AD)
Sala: A5
3. 9:50-10:35
Fizyka (LG)
Sala: A8
Wychowanie fizyczne
Wf 3 BS A + 2 LOA - chl. (AS)
Sala: A11B
Religia (AA)
Sala: B7
4. 10:45-11:30
Religia (AA)
Sala: B7
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Jezyk angielski (AD)
Sala: A5
5. 11:50-12:35
Chemia (AS)
Sala: C6
Religia (JT)
Sala: B7
Matematyka (ES)
Sala: A17
6. 12:45-13:30
Wiedza o kulturze (IW)
Sala: A19
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
7. 13:40-14:25
8. 14:30-15:15
9
10
11
12
13
14
  1 LOA (LO) 2 LOA (LO) 3 LOA (LO) 3 LO/d (LO/d) 5 LO/d (LO/d)