Poniedziałek ↘   2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)
p
o
n
i
e
d
z
i
a
l
e
k
1. 8:00-8:45
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11
Matematyka (BD)
Sala: A18
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Zajecia z wychowawca (IC)
Sala: B6
2. 8:55-9:40
Religia (GK)
Sala: B9
Procesy produkcji (DD)
Sala: C7
Jezyk angielski zawodowy
gr. TE (MK)
Sala: B2
Technika rolnicza w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: B6
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B8
Biologia (AS)
Sala: C6
3. 9:50-10:35
Biologia (AS)
Sala: B4
Jezyk angielski
gr. 1 (AD)
Sala: A5
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. 2 (DD)
Sala: C7
Matematyka (ES)
Sala: A12
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
3 LO A + 4 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 4 TRE + 3 LO A - chl. (MK)
Sala: A11A
4. 10:45-11:30
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. 1 (DD)
Sala: C7
Jezyk niemiecki
gr. 2 (UB)
Sala: B8
Jezyk angielski (AD)
Sala: A5
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
3 LO A + 4 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 4 TRE + 3 LO A - chl. (MK)
Sala: A11
5. 11:50-12:35
Matematyka (MW)
Sala: A18
Matematyka (BD)
Sala: A17
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
6. 12:45-13:30
Spoldzielczosc i grupy producentow w warunkach gospodarki rynkowej
gr.TR (WK)
Sala: A2
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: A5
Religia (AA)
Sala: B9
Planowanie i organizacja produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (IC)
Sala: B6
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Matematyka (MW)
Sala: A18
Matematyka (BD)
Sala: A17
7. 13:40-14:25
Dzialalnosc gospodarcza
gr.TE (DG)
Sala: B9
Technika w rolnictwie
gr.TR (IC)
Sala: B6
Produkcja zwierzeca
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Matematyka (BD)
Sala: A17
8. 14:30-15:15
Produkcja roslinna w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
9
10
11
12
13
14
Wtorek ↘  2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)
w
t
o
r
e
k
1. 8:00-8:45
Matematyka (MW)
Sala: A18
Technologia obrobki skrawaniem (SJ)
Sala: B07
Zajecia z wychowawca (ES)
Sala: A17
Fizyka (SR)
Sala: C9
2. 8:55-9:40
Matematyka (MW)
Sala: A18
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Matematyka (ES)
Sala: A17
Fizyka (SR)
Sala: C9
3. 9:50-10:35
Biologia (AS)
Sala: C6
Jezyk angielski w branzy mechanicznej
gr. 1 (AD)
Sala: A5
Jezyk angielski w branzy mechanicznej
gr. 2 (MK)
Sala: B2
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (EJ)
Sala: A8
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Matematyka (MW)
Sala: A12
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
4. 10:45-11:30
Religia (GK)
Sala: B7
Technologia obrobki skrawaniem (SJ)
Sala: A20
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej
gr. TR (EJ)
Sala: B6
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Jezyk angielski (MK)
Sala: B2
5. 11:50-12:35
Technika rolnicza w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Biologia (AS)
Sala: C6
Religia (JT)
Sala: B7
Jezyk angielski (MK)
Sala: B2
6. 12:45-13:30
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A16
Matematyka (MW)
Sala: A18
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B8
7. 13:40-14:25
Dzialalnosc gospodarcza
gr.TE (DG)
Sala: B9
Technika w rolnictwie
gr.TR (IC)
Sala: B6
Jezyk angielski
gr. 1 (AD)
Sala: A5
Jezyk angielski
gr. 2 (MK)
Sala: B1
Zajecia z wychowawca (DM)
Sala: A16
Biologia (AS)
Sala: B4
8. 14:30-15:15
Produkcja zwierzeca
gr.TR (EJ)
Sala: B8
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A16
9
10
11
12
13
14
Środa ↘  2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)
s
r
o
d
a
1. 8:00-8:45
Produkcja zwierzeca w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: B3
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Produkcja roslinna w praktyce
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A16
Matematyka (BD)
Sala: A18
2. 8:55-9:40
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: B3
Technika w rolnictwie
gr.TR (IC)
Sala: B6
Religia (AA)
Sala: B7
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A12
3. 9:50-10:35
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Jezyk polski (IW)
Sala: A2
Matematyka (BD)
Sala: A18
4. 10:45-11:30
Planowanie i sprawozdawczosc w organizacji
gr.TE (MK)
Sala: B4
Ekonomika rolnictwa w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Jezyk polski (IW)
Sala: A20
Religia (AA)
Sala: B7
5. 11:50-12:35
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B1
Jezyk angielski zawodowy
gr. TE (MK)
Sala: B2
Planowanie i organizacja produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (IC)
Sala: B6
Matematyka (MW)
Sala: A18
Biologia (AS)
Sala: C6
6. 12:45-13:30
Technika rolnicza w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Jezyk angielski zawodowy
gr.TE (MK)
Sala: B2
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Matematyka (MW)
Sala: A18
Biologia (AS)
Sala: C6
7. 13:40-14:25
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11
Biologia (AS)
Sala: C6
8. 14:30-15:15
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11A
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11A
Jezyk angielski (MK)
Sala: B1
9
10
11
12
13
14
Czwartek ↘  2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)
c
z
w
a
r
t
e
k
1. 8:00-8:45
Produkcja roslinna
gr.TR (EJ)
Sala: B10
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
Matematyka (BD)
Sala: A18
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Matematyka (MW)
Sala: A19
2. 8:55-9:40
Produkcja roslinna
gr.TR (EJ)
Sala: B8
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
Technologia obrobki skrawaniem (SJ)
Sala: A8
Ekonomika rolnictwa w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: B6
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B10
Jezyk polski (EG)
Sala: B2
3. 9:50-10:35
Spoldzielczosc i grupy producentow w warunkach gospodarki rynkowej
gr.TR (WK)
Sala: C19
Dzialalnosc gospodarcza
gr.TE (DG)
Sala: B9
Podstawy technik wytwarzania (DD)
Sala: C7
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Fizyka (SR)
Sala: C9
Matematyka (BD)
Sala: A16
4. 10:45-11:30
Matematyka (MW)
Sala: A18
Dzialalnosc gospodarcza w branzy mechanicznej (DG)
Sala: B9
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
Praktyka zawodowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A8
Religia (AA)
Sala: B7
5. 11:50-12:35
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
Praktyka zawodowa
gr. TE (HD)
Sala: B4
Matematyka (MW)
Sala: A19
Matematyka (BD)
Sala: B9
6. 12:45-13:30
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Fizyka (SR)
Sala: C9
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
Praktyka zawodowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B7
7. 13:40-14:25
Zajecia z wychowawca (EG)
Sala: B3
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
Jezyk angielski (BL)
Sala: A5
Wychowanie fizyczne
3 LO A + 4 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 4 TRE + 3 LO A - chl. (MK)
Sala: A11
8. 14:30-15:15
Dzialalnosc gospodarcza
gr.TE (DG)
Sala: B9
Jezyk angielski (BL)
Sala: A2
9
10
11
12
13
14
Piątek ↘  2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)
p
i
a
t
e
k
1. 8:00-8:45
Dzialalnosc gospodarcza
gr.TE (DG)
Sala: B9
Dzialalnosc gospodarcza w rolnictwie
gr.TR (EJ)
Sala: B10
Podstawy technik wytwarzania (DD)
Sala: C7
Jezyk angielski (AD)
Sala: A5
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Jezyk angielski (MK)
Sala: B2
2. 8:55-9:40
Jezyk angielski zawodowy
gr.TE (MK)
Sala: B2
Produkcja zwierzeca
gr.TR (EJ)
Sala: B10
Historia (DM)
Sala: A16
Matematyka (ES)
Sala: A17
Jezyk angielski (BL)
Sala: C19
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
3. 9:50-10:35
Produkcja zwierzeca w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
Zajecia z wychowawca (DD)
Sala: C9
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A16
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
4. 10:45-11:30
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Podstawy technik wytwarzania (DD)
Sala: C7
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Technika rolnicza w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: B6
Fizyka (SR)
Sala: C9
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B2
5. 11:50-12:35
Matematyka (MW)
Sala: A18
Jezyk polski (IW)
Sala: A4
Religia (AA)
Sala: B6
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B8
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: B3
6. 12:45-13:30
Jezyk angielski w rolnictwie
gr.TR (MK)
Sala: B2
Planowanie i sprawozdawczosc w organizacji
gr.TE (MK)
Sala: B4
Religia (AA)
Sala: A20
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej
gr. TR (EJ)
Sala: A8
Religia (JT)
Sala: B7
7. 13:40-14:25
Jezyk niemiecki
gr. 1 (UB)
Sala: A8
Jezyk angielski
gr. 2 (MK)
Sala: B2
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (EJ)
Sala: A2
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
8. 14:30-15:15
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B10
9
10
11
12
13
14
  2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)