Poniedziałek ↘   1 TMEL/p (Tech) 1 TM/g (Tech) 1 TRE/g (Tech) 1 TRE/p (Tech) 2 TM (Tech)
p
o
n
i
e
d
z
i
a
l
e
k
1. 8:00-8:45
Jezyk angielski
gr. TEl. (AD)
Sala: A5
Podstawy konstrukcji maszyn (DD)
Sala: A8
Jezyk niemiecki
gr. TE (UB)
Sala: A2
Jezyk angielski
gr. TR (MK)
Sala: B2
Geografia (MC)
Sala: A12
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (WS)
Sala: BO
2. 8:55-9:40
Wychowanie fizyczne
gr. TM (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 1 TM/g + 1 TEl - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 1 TM/g + 1 TEl - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Matematyka (ES)
Sala: A17
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (WS)
Sala: BO
3. 9:50-10:35
Geografia (MC)
Sala: A12
Jezyk angielski
gr. 1 (BL)
Sala: C15
Konstrukcje maszyn
gr. 2 (SK)
Sala: A13
Wiedza o kulturze (IW)
Sala: A19
Matematyka (BD)
Sala: A18
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (WS)
Sala: BO
4. 10:45-11:30
Chemia (AS)
Sala: C6
Jezyk niemiecki
gr. 1 (DP)
Sala: A12
Konstrukcje maszyn
gr. 2 (SK)
Sala: A13
Jezyk polski (IW)
Sala: A2
Religia (GK)
Sala: B9
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (WS)
Sala: BO
5. 11:50-12:35
Informatyka
gr. TM (SK)
Sala: A13
Jezyk niemiecki
gr. TEl. (UB)
Sala: B8
Chemia (AS)
Sala: C6
Wychowanie fizyczne
Wf gr. dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Technika rolnicza w praktyce
gr.TR (WK)
Sala: B10
Prowadzenie spraw kadrowo - placowych
gr. TE (MK)
Sala: B9
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (WS)
Sala: BO
6. 12:45-13:30
Informatyka
gr. TEl. (SK)
Sala: A13
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. TM (DD)
Sala: C7
Religia (GK)
Sala: B4
Historia (MC)
Sala: A16
Zajecia z wychowawca (IW)
Sala: A19
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (WS)
Sala: BO
7. 13:40-14:25
Technologia obrobki skrawaniem
gr. TM (SJ)
Sala: A8
Jezyk angielski
gr. 2 (BL)
Sala: C15
Informatyka
gr. 1 (MW)
Sala: A13
Produkcja roslinna w praktyce
gr. TR (WK)
Sala: B3
Chemia (AS)
Sala: C6
8. 14:30-15:15
Podstawy technik wytwarzania
gr. TM (SJ)
Sala: A8
Informatyka
gr. 2 (MW)
Sala: A13
Produkcja zwierzeca
gr. TR (EJ)
Sala: B7
Technika w rolnictwie
gr.TR (WK)
Sala: B10
Dzialalnosc gospodarcza
gr. TE (DG)
Sala: B9
9
10
11
12
13
14
Wtorek ↘  1 TMEL/p (Tech) 1 TM/g (Tech) 1 TRE/g (Tech) 1 TRE/p (Tech) 2 TM (Tech)
w
t
o
r
e
k
1. 8:00-8:45
Jezyk angielski
gr. TEl. (AD)
Sala: A5
Podstawy sterowania i regulacji maszyn
gr. TM (SK)
Sala: A13
Jezyk niemiecki
gr. TE (UB)
Sala: B8
Jezyk angielski
gr. TR (MK)
Sala: B2
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
2. 8:55-9:40
Jezyk angielski w branzy elektrycznej
gr. TEl. (AD)
Sala: A5
Jezyk angielski
gr. TM (MK)
Sala: B2
Podstawy przedsiebiorczosci (DG)
Sala: B9
Chemia (AS)
Sala: C6
Matematyka (BD)
Sala: A8
Podstawy technik wytwarzania (SK)
Sala: A13
3. 9:50-10:35
Historia (MC)
Sala: A16
Podstawy sterowania i regulacji maszyn (SK)
Sala: A13
Zajecia z wychowawca (EJ)
Sala: B6
Biologia (KK)
Sala: B4
Matematyka (ES)
Sala: A17
4. 10:45-11:30
Biologia (KK)
Sala: B4
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Biologia (AS)
Sala: C6
Historia (DM)
Sala: A19
Podstawy sterowania i regulacji maszyn (SK)
Sala: A13
5. 11:50-12:35
Religia (GK)
Sala: B9
Podstawy konstrukcji maszyn (DD)
Sala: A8
Geografia (DM)
Sala: A12
Zajecia zwiazane z ksztalceniem kompetencji zawodowych (EJ)
Sala: A2
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TM + 1 LOA - chl. (MK)
Sala: A11
6. 12:45-13:30
Religia (GK)
Sala: B7
Biologia (KK)
Sala: B4
Jezyk angielski
gr. TE (AD)
Sala: A5
Produkcja zwierzeca w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: B6
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
gr. TE (MK)
Sala: A13
Produkcja zwierzeca w praktyce
gr.TR (WK)
Sala: B10
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TM + 1 LOA - chl. (MK)
Sala: A11
7. 13:40-14:25
Wychowanie fizyczne
gr. TM (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 1 TM/g + 1 TEl - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 1 TM/g + 1 TEl - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Dzialalnosc gospodarcza
gr. TE (DG)
Sala: B9
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
gr. TE (MK)
Sala: A13
Produkcja zwierzeca w praktyce
gr.TR (WK)
Sala: B10
Technologia obrobki skrawaniem (SJ)
Sala: A8
8. 14:30-15:15
Wychowanie fizyczne
gr. TM (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 1 TM/g + 1 TEl - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 1 TM/g + 1 TEl - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
gr. TE (MK)
Sala: A13
Dzialalnosc gospodarcza
gr. TE (DG)
Sala: B9
Podstawy konstrukcji maszyn (EG)
Sala: A17
9
10
11
12
13
14
Środa ↘  1 TMEL/p (Tech) 1 TM/g (Tech) 1 TRE/g (Tech) 1 TRE/p (Tech) 2 TM (Tech)
s
r
o
d
a
1. 8:00-8:45
Fizyka (SR)
Sala: C9
Jezyk angielski
gr. 1 (BL)
Sala: C15
Wiedza o spoleczenstwie (MC)
Sala: A8
Jezyk niemiecki
gr.TR (UB)
Sala: B8
Dzialalnosc gospodarcza
gr. TE (DG)
Sala: B9
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie (DD)
Sala: C7
2. 8:55-9:40
Edukacja dla bezpieczenstwa (BS)
Sala: A16
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Historia (MC)
Sala: A8
Fizyka (LG)
Sala: C9
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie (DD)
Sala: C7
3. 9:50-10:35
Historia (MC)
Sala: A8
Konstrukcje maszyn
gr. 1 (SK)
Sala: A13
Jezyk niemiecki
gr. 2 (UB)
Sala: B8
Produkcja roslinna
gr. TR (EJ)
Sala: B6
Gospodarowanie rzeczowymi skladnikami majatku
gr. TE (MK)
Sala: B3
Edukacja dla bezpieczenstwa (BS)
Sala: A16
Matematyka (ES)
Sala: A17
4. 10:45-11:30
Zajecia z wychowawca (MW)
Sala: A18
Konstrukcje maszyn
gr. 1 (SK)
Sala: A13
Jezyk angielski
gr. 2 (BL)
Sala: C15
Edukacja dla bezpieczenstwa (BS)
Sala: A16
Religia (GK)
Sala: A12
Podstawy przedsiebiorczosci (DG)
Sala: B9
5. 11:50-12:35
Pomiary elektryczne i elektroniczne
gr. TEl. (SR)
Sala: C9
Rysunek techniczny
gr. TM (SK)
Sala: A13
Fizyka (LG)
Sala: A12
Religia (AA)
Sala: B7
Matematyka (BD)
Sala: A17
Zajecia z wychowawca (MK)
Sala: B9
6. 12:45-13:30
Pomiary elektryczne i elektroniczne
gr. TEl. (SR)
Sala: C9
Rysunek techniczny
gr. TM (SK)
Sala: A13
Technologia obrobki skrawaniem (SJ)
Sala: A8
Religia (AA)
Sala: B7
Produkcja roslinna w praktyce
gr.TR (WK)
Sala: B8
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TM + 1 LOA - chl. (MK)
Sala: A11
7. 13:40-14:25
Elektrotechnika i elektronika
gr. TEl. (SR)
Sala: C9
Podstawy konstrukcji maszyn
gr. TM (EG)
Sala: A17
Religia (GK)
Sala: A19
Podstawy przedsiebiorczosci (DG)
Sala: B9
Jezyk angielski
gr.TR (MK)
Sala: B2
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
8. 14:30-15:15
Podstawy konstrukcji maszyn
gr. TM (EG)
Sala: A17
Kompetencje spoleczne i praca zespolowa
gr. TEl. (EJ)
Sala: C9
Fizyka (LG)
Sala: A12
Produkcja zwierzeca w praktyce
gr.TR (WK)
Sala: B6
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
9
10
11
12
13
14
Czwartek ↘  1 TMEL/p (Tech) 1 TM/g (Tech) 1 TRE/g (Tech) 1 TRE/p (Tech) 2 TM (Tech)
c
z
w
a
r
t
e
k
1. 8:00-8:45
Elektrotechnika i elektronika
gr. TEl. (SR)
Sala: C9
Technologia obrobki skrawaniem
gr. TM (SJ)
Sala: A8
Edukacja dla bezpieczenstwa (BS)
Sala: A12
Dzialalnosc gospodarcza
gr. TE (DG)
Sala: B9
Bezpieczenstwo i higiena pracy w rolnictwie
gr. TR (WK)
Sala: B3
Jezyk angielski
gr. TE (AD)
Sala: A5
Religia (JT)
Sala: B7
2. 8:55-9:40
Matematyka (MW)
Sala: A18
Historia (MC)
Sala: A16
Matematyka (ES)
Sala: A17
Jezyk niemiecki
gr. TE (DP)
Sala: B4
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
3. 9:50-10:35
Matematyka (MW)
Sala: A18
Matematyka (ES)
Sala: A17
Jezyk niemiecki
gr. TR (DP)
Sala: B4
Informatyka
gr. TE (SK)
Sala: A13
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. dz. (AS)
Sala: A11
Technologia obrobki skrawaniem (SJ)
Sala: A8
4. 10:45-11:30
Zajecia zwiazane z ksztalceniem kompetencji zawodowych (DD)
Sala: C6
Wiedza o kulturze (IW)
Sala: A19
Jezyk angielski
gr. TE (AD)
Sala: A5
Informatyka
gr. TR (SK)
Sala: A13
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11A
Wychowanie fizyczne
Wf gr. dz. (AS)
Sala: A11
Matematyka (ES)
Sala: A17
5. 11:50-12:35
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Technologia obrobki skrawaniem (SJ)
Sala: A8
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. dz. (SZ)
Sala: A11
Informatyka
gr. TE (SK)
Sala: A13
Jezyk niemiecki
gr.TR (UB)
Sala: B8
Matematyka (ES)
Sala: A17
6. 12:45-13:30
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Technologia obrobki skrawaniem (SJ)
Sala: A8
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. dz. (SZ)
Sala: A11
Informatyka
gr.TR (SK)
Sala: A13
Dzialalnosc gospodarcza
gr. TE (DG)
Sala: B9
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie (DD)
Sala: C7
7. 13:40-14:25
Jezyk niemiecki
gr. TM (UB)
Sala: B8
Jezyk angielski w branzy elektrycznej
gr. TEl. (AD)
Sala: A5
Podstawy konstrukcji maszyn (DD)
Sala: A8
Dzialalnosc gospodarcza
gr. TE (DG)
Sala: B9
Przepisy ruchu drogowego
gr. TR (EG)
Sala: A17
Prowadzenie gospodarki finansowj jednostek organizacyjnych
gr. TE (MK)
Sala: A13
Produkcja roslinna
gr.TR (WK)
Sala: B10
Fizyka (SR)
Sala: C9
8. 14:30-15:15
Muzyka (BS)
Sala: A12
Przepisy ruchu drogowego
gr. TR (EG)
Sala: A17
Prowadzenie gospodarki finansowj jednostek organizacyjnych
gr. TE (MK)
Sala: A13
Produkcja zwierzeca
gr.TR (WK)
Sala: B10
Technologia obrobki skrawaniem (SJ)
Sala: A8
9
10
11
12
13
14
Piątek ↘  1 TMEL/p (Tech) 1 TM/g (Tech) 1 TRE/g (Tech) 1 TRE/p (Tech) 2 TM (Tech)
p
i
a
t
e
k
1. 8:00-8:45
Pomiary elektryczne i elektroniczne
gr. TEl. (SR)
Sala: C9
Jezyk niemiecki
gr. TM (UB)
Sala: B8
Wiedza o spoleczenstwie (MC)
Sala: A12
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
gr. TE (MK)
Sala: A13
Muzyka (BS)
Sala: A8
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
2. 8:55-9:40
Pomiary elektryczne i elektroniczne
gr. TEl. (SR)
Sala: C9
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. TM (DD)
Sala: C7
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
gr. TE (MK)
Sala: A13
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B8
3. 9:50-10:35
Podstawy sterowania i regulacji maszyn
gr. TM (SK)
Sala: A13
Jezyk niemiecki
gr. TEl. (UB)
Sala: B8
Historia (MC)
Sala: A12
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Jezyk angielski
gr. TE (AD)
Sala: A5
Jezyk angielski
gr.TR (MK)
Sala: B2
Matematyka (ES)
Sala: A17
4. 10:45-11:30
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Matematyka (ES)
Sala: A17
Podstawy przedsiebiorczosci (DG)
Sala: B9
Historia (DM)
Sala: A16
Podstawy technik wytwarzania (SK)
Sala: A13
5. 11:50-12:35
Elektrotechnika i elektronika
gr. TEl. (SR)
Sala: C9
Jezyk angielski
gr. TM (MK)
Sala: B2
Zajecia z wychowawca (BL)
Sala: C15
Jezyk niemiecki
gr. TR (DP)
Sala: A20
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
gr. TE (MK)
Sala: B4
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11A
Wychowanie fizyczne
Wf gr. dz. (AS)
Sala: A11
Podstawy sterowania i regulacji maszyn (SK)
Sala: A13
6. 12:45-13:30
Matematyka (MW)
Sala: A18
Podstawy sterowania i regulacji maszyn (SK)
Sala: A13
Dzialalnosc gospodarcza
gr. TE (DG)
Sala: B9
Technika rolnicza w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: B6
Jezyk niemiecki
gr. TE (DP)
Sala: A16
Produkcja roslinna w praktyce
gr.TR (WK)
Sala: B8
Fizyka (SR)
Sala: C9
7. 13:40-14:25
Elektrotechnika i elektronika
gr. TEl. (SR)
Sala: C9
Geografia (MC)
Sala: A12
Produkcja zwierzeca w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: B6
Technika rolnicza w praktyce
gr.TR (WK)
Sala: B8
Gospodarowanie rzeczowymi skladnikami majatku
gr. TE (MK)
Sala: C7
Religia (JT)
Sala: B7
8. 14:30-15:15
Jezyk angielski zawodowy
gr. TE (MK)
Sala: A2
Bezpieczenstwo i higiena pracy w rolnictwie
gr.TR (WK)
Sala: B8
9
10
11
12
13
14
  1 TMEL/p (Tech) 1 TM/g (Tech) 1 TRE/g (Tech) 1 TRE/p (Tech) 2 TM (Tech)