Poniedziałek ↘   2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)
p
o
n
i
e
d
z
i
a
l
e
k
1. 8:00-8:45
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Matematyka (BD)
Sala: A18
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
2. 8:55-9:40
Religia (GK)
Sala: B9
Procesy produkcji (DD)
Sala: C7
Jezyk angielski zawodowy
gr. TE (MK)
Sala: B2
Technika rolnicza w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: B6
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B8
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
3. 9:50-10:35
Biologia (AS)
Sala: B4
Jezyk angielski
gr. 1 (AD)
Sala: A5
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. 2 (DD)
Sala: C7
Religia (AA)
Sala: B7
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 4 TRE + 3 LO A - chl. (MK)
Sala: A11A
Wychowanie fizyczne
3 LO A + 4 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
4. 10:45-11:30
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. 1 (DD)
Sala: C7
Jezyk niemiecki
gr. 2 (UB)
Sala: B8
Jezyk angielski (AD)
Sala: A5
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 4 TRE + 3 LO A - chl. (MK)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
3 LO A + 4 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
5. 11:50-12:35
Matematyka (MW)
Sala: A18
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. 1 (DD)
Sala: C7
Jezyk angielski
gr. 2 (MK)
Sala: B2
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
6. 12:45-13:30
Matematyka (MW)
Sala: A18
Religia (AA)
Sala: B9
Planowanie i organizacja produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (IC)
Sala: B6
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Fizyka (SR)
Sala: C9
Matematyka (BD)
Sala: A17
7. 13:40-14:25
Dzialalnosc gospodarcza
gr.TE (DG)
Sala: B9
Produkcja roslinna w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Religia (AA)
Sala: B4
Produkcja zwierzeca
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Fizyka (SR)
Sala: C9
8. 14:30-15:15
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
Produkcja roslinna w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
9
10
11
12
13
14
Wtorek ↘  2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)
w
t
o
r
e
k
1. 8:00-8:45
Produkcja roslinna
gr.TR (EJ)
Sala: B10
Procesy produkcji (DD)
Sala: C7
Zajecia z wychowawca (ES)
Sala: A17
Matematyka (MW)
Sala: A18
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Planowanie i organizacja produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (IC)
Sala: B6
2. 8:55-9:40
Matematyka (MW)
Sala: A18
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Matematyka (ES)
Sala: A17
Organizacja procesow produkcji (DD)
Sala: C7
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (EJ)
Sala: B10
3. 9:50-10:35
Biologia (AS)
Sala: C6
Jezyk angielski w branzy mechanicznej
gr. 1 (AD)
Sala: A5
Jezyk angielski w branzy mechanicznej
gr. 2 (MK)
Sala: B2
Produkcja zwierzeca w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: A2
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Organizacja procesow produkcji (DD)
Sala: C7
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
4. 10:45-11:30
Religia (GK)
Sala: B7
Jezyk angielski
gr. 1 (AD)
Sala: A5
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. 2 (DD)
Sala: C7
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej
gr. TR (EJ)
Sala: B6
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Matematyka (BD)
Sala: A18
5. 11:50-12:35
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
Technika rolnicza w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Biologia (AS)
Sala: C6
Religia (JT)
Sala: B7
Matematyka (BD)
Sala: A19
6. 12:45-13:30
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A16
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej
gr. TR (EJ)
Sala: A2
7. 13:40-14:25
Technika w rolnictwie
gr.TR (IC)
Sala: B6
Matematyka (BD)
Sala: A18
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: A19
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (EJ)
Sala: B2
8. 14:30-15:15
Ekonomika rolnictwa w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: B6
9
10
11
12
13
14
Środa ↘  2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)
s
r
o
d
a
1. 8:00-8:45
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: B3
Produkcja zwierzeca w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (JT)
Sala: BO
Techniki wytwarzania
TW - gr. 3 (WS)
Sala: BO2
Produkcja roslinna
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A16
Matematyka (BD)
Sala: A18
2. 8:55-9:40
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: B3
Technika w rolnictwie
gr.TR (IC)
Sala: B6
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (JT)
Sala: BO
Techniki wytwarzania
TW - gr. 3 (WS)
Sala: BO2
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (EJ)
Sala: B7
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A19
3. 9:50-10:35
Jezyk angielski (BL)
Sala: C15
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (JT)
Sala: BO
Techniki wytwarzania
TW - gr. 3 (WS)
Sala: BO2
Produkcja zwierzeca w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: B2
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Fizyka (SR)
Sala: C9
Matematyka (BD)
Sala: A18
4. 10:45-11:30
Planowanie i sprawozdawczosc w organizacji
gr.TE (MK)
Sala: B4
Ekonomika rolnictwa w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (JT)
Sala: BO
Techniki wytwarzania
TW - gr. 3 (WS)
Sala: BO2
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A19
Fizyka (SR)
Sala: C9
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
5. 11:50-12:35
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B1
Techniki wytwarzania
TW - gr.1 (BB)
Sala: BO1
Techniki wytwarzania
TW - gr.2 (JT)
Sala: BO
Techniki wytwarzania
TW - gr. 3 (WS)
Sala: BO2
Planowanie i organizacja produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (IC)
Sala: B6
Jezyk angielski zawodowy
gr. TE (MK)
Sala: B2
Matematyka (MW)
Sala: A18
Biologia (AS)
Sala: C6
6. 12:45-13:30
Jezyk angielski zawodowy
gr.TE (MK)
Sala: B2
Technika rolnicza w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Praktyka zawodowa
PZ -1 (BB)
Sala: BO1
Praktyka zawodowa
PZ-2 (JT)
Sala: BO
Praktyka zawodowa
PZ - 3 (WS)
Sala: BO2
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Matematyka (MW)
Sala: A18
Biologia (AS)
Sala: C6
7. 13:40-14:25
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Praktyka zawodowa
PZ -1 (BB)
Sala: BO1
Praktyka zawodowa
PZ-2 (JT)
Sala: BO
Praktyka zawodowa
PZ - 3 (WS)
Sala: BO2
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
8. 14:30-15:15
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11A
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Praktyka zawodowa
PZ -1 (BB)
Sala: BO1
Praktyka zawodowa
PZ-2 (JT)
Sala: BO
Praktyka zawodowa
PZ - 3 (WS)
Sala: BO2
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - chl. (AS)
Sala: A11A
Wychowanie fizyczne
Wf 2 TRE + 3 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
Jezyk angielski (MK)
Sala: B1
9
10
11
12
13
14
Czwartek ↘  2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)
c
z
w
a
r
t
e
k
1. 8:00-8:45
Produkcja roslinna
gr.TR (EJ)
Sala: B10
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
Matematyka (BD)
Sala: A18
Matematyka (ES)
Sala: A17
Procesy produkcji (DD)
Sala: C6
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Planowanie i organizacja produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (IC)
Sala: B6
2. 8:55-9:40
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
Dzialalnosc gospodarcza w rolnictwie
gr.TR (EJ)
Sala: B10
Technologia obrobki skrawaniem (SJ)
Sala: A8
Religia (AA)
Sala: B3
Organizacja procesow produkcji (DD)
Sala: C6
Zajecia z wychowawca (IC)
Sala: B6
3. 9:50-10:35
Dzialalnosc gospodarcza
gr.TE (DG)
Sala: B9
Produkcja zwierzeca
gr.TR (EJ)
Sala: B10
Jezyk niemiecki
gr. 1 (UB)
Sala: B8
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. 2 (DD)
Sala: C7
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Fizyka (SR)
Sala: C9
Matematyka (BD)
Sala: A16
4. 10:45-11:30
Matematyka (MW)
Sala: A18
Dzialalnosc gospodarcza w branzy mechanicznej (DG)
Sala: B9
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
Praktyka zawodowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A8
Jezyk niemiecki (UB)
Sala: B4
5. 11:50-12:35
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
Praktyka zawodowa
gr. TE (HD)
Sala: B4
Procesy produkcji (DD)
Sala: C7
Religia (AA)
Sala: B7
6. 12:45-13:30
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Fizyka (SR)
Sala: C9
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
Praktyka zawodowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Matematyka (MW)
Sala: A18
Religia (AA)
Sala: B7
7. 13:40-14:25
Zajecia z wychowawca (EG)
Sala: B3
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Praktyka zawodowa
gr. TR (IC)
Sala: B6
Praktyka zawodowa (BB)
Sala: C7
Wychowanie fizyczne
Wf 4 TRE + 3 LO A - chl. (MK)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
3 LO A + 4 TRE - dz. (SZ)
Sala: A11
8. 14:30-15:15
Dzialalnosc gospodarcza
gr.TE (DG)
Sala: B9
Praktyka zawodowa (BB)
Sala: C7
9
10
11
12
13
14
Piątek ↘  2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)
p
i
a
t
e
k
1. 8:00-8:45
Dzialalnosc gospodarcza
gr.TE (DG)
Sala: B9
Dzialalnosc gospodarcza w rolnictwie
gr.TR (EJ)
Sala: B10
Podstawy technik wytwarzania (DD)
Sala: C7
Jezyk angielski (AD)
Sala: A5
Zajecia z wychowawca (DM)
Sala: A16
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Planowanie i organizacja produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (IC)
Sala: B2
2. 8:55-9:40
Jezyk angielski zawodowy
gr.TE (MK)
Sala: B2
Produkcja zwierzeca
gr.TR (EJ)
Sala: B10
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A16
Matematyka (ES)
Sala: A17
Matematyka (MW)
Sala: A18
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Planowanie i organizacja produkcji roslinnej i zwierzecej
gr. TR (IC)
Sala: B6
3. 9:50-10:35
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
Produkcja roslinna w praktyce
gr.TR (IC)
Sala: B6
Zajecia z wychowawca (DD)
Sala: C9
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Historia i spoleczenstwo (DM)
Sala: A16
Biologia (AS)
Sala: C6
4. 10:45-11:30
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. 1 (DD)
Sala: C7
Jezyk angielski
gr. 2 (MK)
Sala: B2
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A4
Technika rolnicza w praktyce
gr. TR (IC)
Sala: B6
Fizyka (SR)
Sala: C9
Biologia (AS)
Sala: C6
5. 11:50-12:35
Matematyka (MW)
Sala: A18
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Produkcja roslinna w praktyce
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Pracownia rachunkowosci i analizy finansowej
gr. TE (HD)
Sala: A2
Organizacja procesow produkcji (DD)
Sala: C7
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
6. 12:45-13:30
Planowanie i sprawozdawczosc w organizacji
gr.TE (MK)
Sala: B4
Jezyk angielski w rolnictwie
gr.TR (MK)
Sala: B2
Procesy produkcji (DD)
Sala: C7
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Produkcja roslinna w praktyce
gr. TR (EJ)
Sala: B10
Religia (JT)
Sala: B7
Jezyk polski (EG)
Sala: B3
7. 13:40-14:25
Produkcja roslinna
gr.TR (EJ)
Sala: B10
Dzialalnosc gospodarcza
gr.TE (DG)
Sala: B9
Rachunkowosc i analiza finansowa
gr. TE (HD)
Sala: A4
Jezyk polski (IW)
Sala: A19
Jezyk angielski (MK)
Sala: B1
8. 14:30-15:15
Pracownia ekonomiczna
gr.TE (MK)
Sala: C7
9
10
11
12
13
14
  2 TRE (Tech) 3 TM (Tech) 3 TRE (Tech) 4 TM (Tech) 4 TRE (Tech)