Poniedziałek ↘   1 A/g (BS I) 1 A/p (BS I) 2 A (BS I) 3 A (BS I) 3 B (BS I)
p
o
n
i
e
d
z
i
a
l
e
k
1. 8:00-8:45
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Podstawy konstrukcji maszyn
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SK)
Sala: A13
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Podstawy konstrukcji maszyn
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SK)
Sala: A13
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
2. 8:55-9:40
Rysunek techniczny
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SK)
Sala: A13
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Rysunek techniczny
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SK)
Sala: A13
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Jezyk polski (MC)
Sala: A12
3. 9:50-10:35
Technologia obrobki skrawaniem
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SJ)
Sala: A8
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Technologia obrobki skrawaniem
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SJ)
Sala: A8
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Jezyk angielski (ES)
Sala: C19
Religia (GK)
Sala: B9
4. 10:45-11:30
Technologia obrobki skrawaniem
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SJ)
Sala: A8
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Technologia obrobki skrawaniem
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SJ)
Sala: A8
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Matematyka (BD)
Sala: A17
Wiedza o spoleczenstwie (MC)
Sala: A16
5. 11:50-12:35
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Podstawy technik wytwarzania
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SJ)
Sala: A8
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Podstawy technik wytwarzania
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SJ)
Sala: A8
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Wiedza o spoleczenstwie (MC)
Sala: A16
Jezyk angielski (ES)
Sala: C19
6. 12:45-13:30
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Podstawy technik wytwarzania
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SJ)
Sala: A8
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Podstawy technik wytwarzania
gr. operatorzy 1 A/p BS + 1 A /g BS (SJ)
Sala: A8
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Religia (JT)
Sala: B7
Zajecia z wychowawca (AS)
Sala: C6
7. 13:40-14:25
Religia (JT)
Sala: B7
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
8. 14:30-15:15
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
9
10
11
12
13
14
Wtorek ↘  1 A/g (BS I) 1 A/p (BS I) 2 A (BS I) 3 A (BS I) 3 B (BS I)
w
t
o
r
e
k
1. 8:00-8:45
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Jezyk angielski
gr. 1 (ES)
Sala: C19
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Matematyka (BD)
Sala: A16
2. 8:55-9:40
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Religia (GK)
Sala: B7
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Jezyk polski (MC)
Sala: A12
3. 9:50-10:35
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Matematyka (BD)
Sala: A18
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Religia (GK)
Sala: B7
4. 10:45-11:30
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Jezyk polski (MC)
Sala: A12
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11A
5. 11:50-12:35
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Historia (MC)
Sala: A16
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Podstawy technik wytwarzania
gr. operatorzy (SK)
Sala: A13
6. 12:45-13:30
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr. 1 A /g + 1 A /p wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
Zajecia praktyczne
gr.3 operatorzy (BB)
Sala: BO1
Zajecia praktyczne
gr .1 operatorzy (WS)
Sala: BO
Podstawy przedsiebiorczosci (DG)
Sala: B9
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. operatorzy (DD)
Sala: C7
7. 13:40-14:25
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
Religia (GK)
Sala: B7
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. operatorzy (DD)
Sala: C7
8. 14:30-15:15
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
Jezyk angielski
gr. 2 (ES)
Sala: C19
Zajecia zwiazane z ksztalceniem kompetencji zawodowych (DD)
Sala: C7
9
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
10
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
11
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
12
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
Zajecia praktyczne
gr. 2 operatorzy (WS)
Sala: BO4
13
14
Środa ↘  1 A/g (BS I) 1 A/p (BS I) 2 A (BS I) 3 A (BS I) 3 B (BS I)
s
r
o
d
a
1. 8:00-8:45
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Podstawy technik wytwarzania
gr. operatorzy (SK)
Sala: A13
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
2. 8:55-9:40
Matematyka (BD)
Sala: A18
Jezyk angielski
gr. 1 (ES)
Sala: C19
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Podstawy technik wytwarzania
gr. operatorzy (SK)
Sala: A13
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
3. 9:50-10:35
Chemia (AS)
Sala: C6
Religia (AA)
Sala: B7
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. operatorzy (DD)
Sala: C7
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
4. 10:45-11:30
Biologia (AS)
Sala: C6
Matematyka (BD)
Sala: A17
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Programowanie i obsluga obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. operatorzy (DD)
Sala: C7
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
5. 11:50-12:35
Religia (GK)
Sala: A19
Zajecia zwiazane z ksztalceniem kompetencji zawodowych (DD)
Sala: A2
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Jezyk angielski w branzy mechanicznej
gr. operatorzy (ES)
Sala: C19
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
6. 12:45-13:30
Fizyka (LG)
Sala: A12
Edukacja dla bezpieczenstwa (BS)
Sala: A16
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Dzialalnosc gospodarcza w branzy mechanicznej
gr. operatorzy (DG)
Sala: B9
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
7. 13:40-14:25
Informatyka
gr. 2 (MW)
Sala: A13
Jezyk angielski
gr. 1 (ES)
Sala: A2
Technologia obrobki skrawaniem
gr. operatorzy (SJ)
Sala: A8
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
8. 14:30-15:15
Informatyka
gr. 1 (MW)
Sala: A13
Jezyk angielski
gr. 2 (ES)
Sala: A19
9
10
11
12
13
14
Czwartek ↘  1 A/g (BS I) 1 A/p (BS I) 2 A (BS I) 3 A (BS I) 3 B (BS I)
c
z
w
a
r
t
e
k
1. 8:00-8:45
Jezyk polski (IK)
Sala: B1
Historia (MC)
Sala: A16
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
2. 8:55-9:40
Matematyka (BD)
Sala: A12
Podstawy przedsiebiorczosci (DG)
Sala: B9
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
3. 9:50-10:35
Edukacja dla bezpieczenstwa (BS)
Sala: A12
Religia (AA)
Sala: B7
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
4. 10:45-11:30
Historia (MC)
Sala: A16
Matematyka (BD)
Sala: C15
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
5. 11:50-12:35
Zajecia zwiazane z ksztalceniem kompetencji zawodowych (EJ)
Sala: A18
Geografia (MC)
Sala: A12
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
6. 12:45-13:30
Jezyk polski (MC)
Sala: A12
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PA)
Sala: 2 a p
Zajecia praktyczne u pracodawcow (PB)
Sala: 2b p
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
7. 13:40-14:25
Jezyk angielski
gr. 2 (ES)
Sala: C19
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
8. 14:30-15:15
9
10
11
12
13
14
Piątek ↘  1 A/g (BS I) 1 A/p (BS I) 2 A (BS I) 3 A (BS I) 3 B (BS I)
p
i
a
t
e
k
1. 8:00-8:45
Wychowanie fizyczne
3 BSA + 1 BSA/g - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Jezyk angielski
gr. 1 (ES)
Sala: C19
Wychowanie fizyczne
Wf 3 BS A + 2 LOA - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
3 BSA + 1 BSA/g - dz. (SZ)
Sala: A11
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
2. 8:55-9:40
Wychowanie fizyczne
3 BSA + 1 BSA/g - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Jezyk polski (MC)
Sala: A12
Podstawy przedsiebiorczosci (DG)
Sala: B9
Wychowanie fizyczne
Wf 3 BS A + 2 LOA - chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
3 BSA + 1 BSA/g - dz. (SZ)
Sala: A11
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
3. 9:50-10:35
Wychowanie fizyczne
3 BSA + 1 BSA/g - dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11B
Podstawy przedsiebiorczosci (DG)
Sala: B9
Zajecia zwiazane z ksztalceniem kompetencji zawodowych (EJ)
Sala: C15
Wychowanie fizyczne
Wf 3 BS A + 2 LOA - chl. (AS)
Sala: A11B
Wychowanie fizyczne
3 BSA + 1 BSA/g - dz. (SZ)
Sala: A11
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
4. 10:45-11:30
Zajecia z wychowawca (MC)
Sala: A19
Zajecia z wychowawca (AS)
Sala: A8
Jezyk polski (MC)
Sala: A12
Zajecia zwiazane z ksztalceniem kompetencji zawodowych (EJ)
Sala: A18
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
5. 11:50-12:35
Geografia (MC)
Sala: A12
Fizyka (LG)
Sala: A8
Zajecia z wychowawca (SZ)
Sala: B1
Zajecia z wychowawca (DG)
Sala: B9
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
6. 12:45-13:30
Religia (GK)
Sala: A12
Wychowanie fizyczne
2 BS A + 1 BS A /p -dz. (SZ)
Sala: A11A
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
2 BS A + 1 BS A /p -dz. (SZ)
Sala: A11A
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
7. 13:40-14:25
Informatyka
gr. 1 (SK)
Sala: A13
Jezyk angielski
gr.2 (ES)
Sala: C19
Wychowanie fizyczne
2 BS A + 1 BS A /p -dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
2 BS A + 1 BS A /p -dz. (SZ)
Sala: A11
Zajecia praktyczne u pracodawcow
gr.wielozawodowa (PA)
Sala: 1b p.
8. 14:30-15:15
Informatyka
gr.2 (SK)
Sala: A13
Jezyk angielski
gr. 1 (ES)
Sala: C19
Wychowanie fizyczne
2 BS A + 1 BS A /p -dz. (SZ)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (AS)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
Wf gr. chl. (MK)
Sala: A11
Wychowanie fizyczne
2 BS A + 1 BS A /p -dz. (SZ)
Sala: A11
9
Jezyk angielski
gr. 2 (ES)
Sala: C19
10
11
12
13
14
  1 A/g (BS I) 1 A/p (BS I) 2 A (BS I) 3 A (BS I) 3 B (BS I)