Losowa Fotografia KolnoLosowa Fotografia KolnoLosowa Fotografia Kolno

znalezionych: 495 na 71 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7   - następna >>>

• 2021-05-27 14:23:10  

#SZCZEPMY SIĘ

 

• 2021-05-27 08:02:14  

Projekt Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego w ZST w Kolnie

 Projekt Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego w ZST w Kolnie

• 2021-05-14 14:40:28  

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2021r.

 TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI   CZERWIEC-LIPIEC  2021r. 

• 2021-03-31 11:26:57  

Raport o dostęności z ZST w Kolnie

 Raport o dostęności z ZST w Kolnie


Raport o dostęności z ZST w Kolnie

• 2021-03-29 12:42:32  

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

 Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

 
Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.
• 2021-02-04 09:30:30  

Kierunkowskazy karier

 Kierunkowskazy karier  

 
 
 
Stworzona została platforma internetowa o nazwie "Kierunkowskaz Kariery", na której  zamieszczane są przeprowadzone rozmowy w formie wideo z absolwentami różnych kierunków studiów. W trakcie rozmów poruszane są tematy dotyczące rekrutacji, studiowania danego kierunku oraz możliwości pracy po jego ukończeniu. 
 
Uzupełnieniem rozmów jest szczegółowe omówienie danego kierunku. Każdy kierunek studiów jest omówiony pod względem: 
 
 
przedmiotów, które przyszły student napotka w toku studiów; 
 
popularności danego kierunku studiów; 
 
rankingu uczelni oferujących dany kierunek studiów; 
 
zarobków absolwentów kończących dany kierunek studiów; 
 
sytuacji na rynku pracy (poziom bezrobocia w danym zawodzie oraz zapotrzebowania na dany zawód z rozbiciem na województwa oraz powiaty). 
 
Dane czerpane są z rzetelnych źródeł, takich jak: 
 
 
Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych; 
 
Baza Barometr Zawodów; 
 
Portalu studia.gov.pl; 
 
i innych źródeł o sprawdzonej reputacji. 
 
Link do strony internetowej: https://kierunkowskazkariery.pl/  
• 2021-02-02 09:06:08  

ZST Oferta Edukacyjna

ZST Oferta Edukacyjna 2020-21.pdf

znalezionych: 495 na 71 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7   - następna >>>

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski