Losowa Fotografia KolnoLosowa Fotografia KolnoLosowa Fotografia Kolno

znalezionych: 495 na 71 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7   - następna >>>

• 2020-09-14 14:25:27  

Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”- II etap zakończony

 Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”- II etap zakończony

[czytaj]

• 2020-08-31 20:49:15  

List Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie do uczniów i rodziców

 LIST

                       Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

 
Kolno, 1 września 2020 roku
 
 
Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Z racji znacznego ryzyka zorganizowania inauguracyjnego spotkania z okazji nowego roku szkolnego z powodu panującej epidemii  koronawirusa, przesyłam List do uczniów i ich rodziców.

... czytaj wiecej
• 2020-08-31 20:31:26  

Regulamin funkcjonowania ZST w Kolnie w okresie pandemii od 01. 09. 2020 r.

 Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w okresie pandemii od 01. 09. 2020 r.

 

Cel regulaminu: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19.

Zakres regulaminu: zasady postępowania nauczycieli, i personelu szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć

z uczniami w szkole od momentu przybycia uczniów do szkoły do chwili rozejścia się uczniów do domów po lekcjach / konsultacjach.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, personel obsługi szkoły, personel pomocniczy.

Link do regulaminu poniżej:
REGULAMIN

 

• 2020-08-31 09:36:35  

Wykaz sal na wywiadówkę

Wykaz sal na wywiadówkę
• 2020-08-21 08:48:16  

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że trwa  nabór na semestr III (dla absolwentów  Branżowej Szkoły I stopnia) II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie.

• 2020-06-27 10:08:30  

Komunikat MEN

Dyrektorzy Branżowych Szkół I stopnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy !

informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami .

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

• 2020-06-19 12:12:50  

Challenge- pomagamy dzieciom cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni

Do #gaszynchallenge zostaliśmy nominowani przez SP1 w Kolnie. Dziękujemy za nominację!
Zadanie jest proste, nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają wpłacają 5 zł  na konto Hani z poniższego linku. 
Zapraszamy wszystkich do dokonywania wpłat!

link do zbiórki:

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge?fbclid=IwAR3HKEsA8hX_SPx-Fo9WG8I0VtIxzL0TUOtfTxrWfrUOkRBIwz3S7zkXPx4

znalezionych: 495 na 71 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7   - następna >>>

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski