naglowek.jpg
zst Kolnozst KolnoLosowa Fotografia Kolno

znalezionych: 513 na 74 stronach
< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8   - następna >

• 2021-03-31 11:26:57  

Raport o dostęności z ZST w Kolnie

 Raport o dostęności z ZST w Kolnie


Raport o dostęności z ZST w Kolnie

• 2021-03-29 12:42:32  

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

 Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

 
Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.
• 2021-02-04 09:30:30  

Kierunkowskazy karier

 Kierunkowskazy karier  

 
 
 
Stworzona została platforma internetowa o nazwie "Kierunkowskaz Kariery", na której  zamieszczane są przeprowadzone rozmowy w formie wideo z absolwentami różnych kierunków studiów. W trakcie rozmów poruszane są tematy dotyczące rekrutacji, studiowania danego kierunku oraz możliwości pracy po jego ukończeniu. 
 
Uzupełnieniem rozmów jest szczegółowe omówienie danego kierunku. Każdy kierunek studiów jest omówiony pod względem: 
 
 
przedmiotów, które przyszły student napotka w toku studiów; 
 
popularności danego kierunku studiów; 
 
rankingu uczelni oferujących dany kierunek studiów; 
 
zarobków absolwentów kończących dany kierunek studiów; 
 
sytuacji na rynku pracy (poziom bezrobocia w danym zawodzie oraz zapotrzebowania na dany zawód z rozbiciem na województwa oraz powiaty). 
 
Dane czerpane są z rzetelnych źródeł, takich jak: 
 
 
Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych; 
 
Baza Barometr Zawodów; 
 
Portalu studia.gov.pl; 
 
i innych źródeł o sprawdzonej reputacji. 
 
Link do strony internetowej: https://kierunkowskazkariery.pl/  
• 2021-02-02 09:06:08  

ZST Oferta Edukacyjna

ZST Oferta Edukacyjna 2020-21.pdf

• 2020-12-18 08:49:30  

Problematyka hejtu- informacje dla rodziców.

Problematyka hejtu- informacje dla rodziców.

Proszę o zapoznanie się z materiałami  w linkach.

 " https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/12/mswia-hejt-audiodeskrypcja.mp4"
"https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/12/mswia-bez-audiodeskrypcji.mp4"

• 2020-11-27 11:27:43  

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE styczeń 2021 NOWOŚĆ!!!! WYKAZ PRZYBORÓW NA EGZAMIN

 TERMINY EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w styczniu 2021
 
 
• 2020-11-05 12:15:53  

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

GODZINY PRACY PEDAGOGA  SZKOLNEGO

 

w czasie zdalnego nauczania

Barbara Łempio

 

 Zadania realizowane przez pedagoga  podczas zdalnego nauczania:

1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
3. Monitorowanie realizacji obowiązku nauki.
4. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
5. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
6. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.
 
Zdalna praca pedagoga szkolnego.
Pedagog szkolny Barbara Łempio jest do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem:
1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.
2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.
3. Kontaktów indywidualnych- kontakt telefoniczny 86 2782702 wew. 43 lub poprzez maila: pedagogzstbl@onet.eu

znalezionych: 513 na 74 stronach
< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8   - następna >

© 2006-2022 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski