1TE poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 - 8:45 Sala C6
Chemia
Święszkowska A.
Sala B1
Prowadzenie gospodarki finansowj jednostek organizacyjnych
Klimek M.
Sala B1
Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
Dobrowolska H.
Sala A19
Język polski
Wądołowska I.
Sala B1
Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku
Klimek M.
8:55 - 9:40 Sala C15
Język angielski
gr. 1
Lutrzykowska B.
Sala B5
Język niemiecki
gr. 2
Banach U.
Sala B7
Religia
Waszczeniuk A.
Sala A17
Matematyka
Szczepankowska E.
Sala A16
Historia
Mroczkowska D.
Sala A17
Matematyka
Szczepankowska E.
9:50 - 10:35 Sala A19
Język polski
Wądołowska I.
Sala B7
Religia
Waszczeniuk A.
Sala C15
Język angielski
gr. 1
Lutrzykowska B.
Sala B8
Język niemiecki
gr. 2
Banach U.
Sala B9
Muzyka
Skrodzka B.
Sala A17
Matematyka
Szczepankowska E.
10:45 - 11:30 Sala B1
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Klimek M.
Sala A8
Biologia
Kleczyńska K.
Sala C9
Fizyka
Rydel S.
Sala A17
Edukacja dla bezpieczeństwa
Skrzeczyńska B.
Sala B1
Prowadzenie gospodarki finansowj jednostek organizacyjnych
Klimek M.
11:50 - 12:30 Sala A17
Matematyka
Szczepankowska E.
Sala B2
Język angielski zawodowy
gr. 2
Kulas M.
Sala B8
Język niemiecki
gr. 1
Banach U.
Sala B9
Działalność gospodarcza
Góralczyk D.
Sala A5
Język angielski
gr. 2
Duda A.
Sala A16
Informatyka
gr. 1
MW
Sala A19
Język polski
Wądołowska I.
12:45 - 13:30 Sala B9
Działalność gospodarcza
Góralczyk D.
Sala B2
Język angielski zawodowy
gr. 1
Kulas M.
Sala A5
Język angielski
gr. 2
Duda A.
Sala A17
Zajęcia z wychowawcą
Szczepankowska E.
Sala B8
Język niemiecki
gr. 1
Banach U.
Sala A13
Informatyka
gr. 2
MW
Sala A11B
Wychowanie fizyczne
gr. wf dz.
Zakrzewska S.
Sala A11
Wychowanie fizyczne
1 Tel. + 1 TE chł.
Sielawa A.
13:40 - 14:25 Sala B9
Działalność gospodarcza
Góralczyk D.
Sala B1
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Klimek M.
Sala A16
Historia
Mroczkowska D.
Sala A12
Geografia
Grala E.
Sala A11
Wychowanie fizyczne
gr. wf dz.
Zakrzewska S.
Sala A11
Wychowanie fizyczne
1 Tel. + 1 TE chł.
Sielawa A.
14:30 - 15:15  
 
Sala B9
Działalność gospodarcza
Góralczyk D.
 
Sala A11A
Wychowanie fizyczne
gr. wf dz.
Zakrzewska S.
Sala A11
Wychowanie fizyczne
1 Tel. + 1 TE chł.
Sielawa A.
15:20 - 16:05  
 
 
 
 
16:10 - 16:55  
 
 
 
 
17:00 - 17:45  
 
 
 
 
17:50 - 18:35  
 
 
 
 
18:40 - 19:25  
 
 
 
 
19:30 - 20:15