Rok szkolny: 2021/22, półrocze II
Klasa: 2 TM

Plan zajęć klasy

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 - 8:45 
Sala A18
Matematyka
Dobrzycka B.
Sala C7
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. CNC - 1
Długozima D.
Sala C7
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. CNC-2
Długozima D.
Sala A16
Historia
Mroczkowska D.
8:55 - 9:40 
Sala A19
Matematyka
Dobrzycka B.
Sala C7
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. CNC - 1
Długozima D.
Sala C7
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
gr. CNC-2
Długozima D.
Sala A20
Język polski
Kozikowska I.
9:50 - 10:35 
Sala C6
Religia
Targońska J.
Sala A18
Matematyka
Dobrzycka B.
Sala B4
Podstawy technik wytwarzania
Jarzyło S.
Sala B4
Język niemiecki
Banach U.
10:45 - 11:30 
Sala B3
Język polski
Kozikowska I.
Sala B7
Język niemiecki
Banach U.
Sala B4
Technologia obróbki skrawaniem
Jarzyło S.
Sala A13
Informatyka
Kaźmierczak S.
11:50 - 12:30 
Sala A8
Biologia
Kleczyńska K.
Sala C6
Chemia
Święszkowska A.
Sala A11
Wychowanie fizyczne
Góralczyk D.
Sala A5
Język angielski
Duda A.
12:45 - 13:30 
Sala C6
Podstawy przedsiębiorczości
Góralczyk D.
Sala A12
Geografia
Grala E.
Sala B7
Religia
Targońska J.
 
13:40 - 14:25 
Sala A5
Język angielski
Duda A.
Sala B4
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jarzyło S.
Sala A16
Historia
Mroczkowska D.
Sala A11
Wychowanie fizyczne
Góralczyk D.
14:30 - 15:15 
Sala B4
Podstawy konstrukcji maszyn
Gromadzki E.
Sala B3
Język polski
Kozikowska I.
Sala C9
Fizyka
Rydel S.
Sala A11
Wychowanie fizyczne
Góralczyk D.
15:20 - 16:05 
 
 
 
 
16:10 - 16:55 
 
 
 
 
17:00 - 17:45 
 
 
 
 
17:50 - 18:35 
 
 
 
 
18:40 - 19:25 
 
 
 
 
19:30 - 20:15 
 
 
 
 
Legenda:    Zajęcia obowiązkowe   |   Zajęcia nieobowiązkowe   |   Zajęcia pozalekcyjne   |   Zajęcia, które nie odbywają się w wybranym tygodniu nauczania