Rok szkolny: 2021/22, półrocze II
Klasa: 3 TRE/p

Plan zajęć klasy

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 - 8:45Sala A11
Wychowanie fizyczne
3 TRE/g +3 TRE/p chł.
Sielawa A.
Sala C6
Chemia
Święszkowska A.
Sala A11
Wychowanie fizyczne
gr. wf dz.
Zakrzewska S.
Sala A18
Matematyka
Dobrzycka B.
Sala A18
Matematyka
Dobrzycka B.
8:55 - 9:40Sala A11A
Wychowanie fizyczne
3 TRE/g +3 TRE/p chł.
Sielawa A.
Sala B1
Bezpieczeństwo i higiena pracy
gr. ekonomiczna
Klimek M.
Sala B8
Produkcja zwierzęca w praktyce
gr. rolnicza
Czerwińska I.
Sala A11A
Wychowanie fizyczne
3 TRE/g +3 TRE/p chł.
Sielawa A.
Sala A11A
Wychowanie fizyczne
gr. wf dz.
Zakrzewska S.
Sala B2
Język angielski
gr. rolnicza
Kulas M.
Sala B1
Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
gr. ekonomiczna
Klimek M.
Sala A18
Matematyka
Dobrzycka B.
9:50 - 10:35Sala C9
Fizyka
Rydel S.
Sala B1
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
gr. ekonomiczna
Klimek M.
Sala B6
Technika rolnicza w praktyce
gr. rolnicza
Czerwińska I.
Sala A8
Biologia
Kleczyńska K.
Sala B10
Produkcja zwierzęca
gr. rolnicza
Jarzyło E.
Sala C9
Język niemiecki
gr. ekonomiczna
Połomska- Owczarczyk D.
Sala B10
Produkcja roślinna
gr. rolnicza
Jarzyło E.
Sala B1
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
gr. ekonomiczna
Klimek M.
10:45 - 11:30Sala B6
Planowanie i organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej
gr. rolnicza
Czerwińska I.
Sala A8
Język niemiecki
gr. ekonomiczna
Połomska- Owczarczyk D.
Sala A16
Historia
Mroczkowska D.
Sala A19
Język polski
Wądołowska I.
Sala A16
Historia
Mroczkowska D.
Sala B9
Podstawy przedsiębiorczości
Góralczyk D.
11:50 - 12:30Sala B10
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej
gr. rolnicza
Jarzyło E.
Sala B1
Prowadzenie gospodarki finansowj jednostek organizacyjnych
gr. ekonomiczna
Klimek M.
Sala A18
Matematyka
Dobrzycka B.
Sala B7
Religia
Waszczeniuk A.
Sala B07
Geografia
Mroczkowska D.
Sala B7
Religia
Waszczeniuk A.
12:45 - 13:30Sala B6
Produkcja roślinna w praktyce
gr. rolnicza
Czerwińska I.
Sala B4
Język angielski
gr. ekonomiczna
Kulas M.
Sala A18
Matematyka
Dobrzycka B.
Sala B6
Produkcja zwierzęca w praktyce
gr. rolnicza
Czerwińska I.
Sala B1
Prowadzenie gospodarki finansowj jednostek organizacyjnych
gr. ekonomiczna
Klimek M.
Sala B11
Ekonomika rolnictwa w praktyce
gr. rolnicza
Chrostowska E.
Sala B1
Prowadzenie gospodarki finansowj jednostek organizacyjnych
gr. ekonomiczna
Klimek M.
Sala A2
Zajęcia z wychowawcą
Wądołowska I.
13:40 - 14:25Sala B1
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
gr. ekonomiczna
Klimek M.
Sala B2
Język angielski
gr. rolnicza
Kulas M.
Sala B07
Zajęcia związane z kształceniem kompetencji zawodowych
Góralczyk D.
Sala B6
Produkcja zwierzęca w praktyce
gr. rolnicza
Czerwińska I.
Sala B07
Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
gr. ekonomiczna
Klimek M.
Sala A19
Język polski
Wądołowska I.
Sala A2
Język polski
Wądołowska I.
14:30 - 15:15Sala B9
Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej
gr. rolnicza
Jarzyło E.
Sala B10
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
gr. ekonomiczna
Klimek M.
Sala A13
Informatyka
gr. rolnicza
Kaźmierczak S.
Sala B1
Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
gr. ekonomiczna
Klimek M.
Sala B4
Język angielski zawodowy
gr. ekonomiczna
Kulas M.
Sala B6
Planowanie i organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej
gr. rolnicza
Czerwińska I.
Sala B7
Język angielski
gr. ekonomiczna
Kulas M.
Sala B8
Język niemiecki
gr. rolnicza
Banach U.
Sala A13
Informatyka
gr. ekonomiczna
Kaźmierczak S.
Sala B8
Język niemiecki
gr. rolnicza
Banach U.
15:20 - 16:05Sala A11
Wychowanie fizyczne
gr. wf dz.
Zakrzewska S.
 
 
 
 
16:10 - 16:55 
 
 
 
 
17:00 - 17:45 
 
 
 
 
17:50 - 18:35 
 
 
 
 
18:40 - 19:25 
 
 
 
 
19:30 - 20:15 
 
 
 
 
Legenda:    Zajęcia obowiązkowe   |   Zajęcia nieobowiązkowe   |   Zajęcia pozalekcyjne   |   Zajęcia, które nie odbywają się w wybranym tygodniu nauczania