ROZLICZENIE GODZIN PRACY NAUCZYCIELA ZA OKRES OD DO
W SZKOŁACH DLA MŁODZIEŻY

Nazwisko i imię:
Dzienny wymiar godzin etatowych

+
Razem godzin
Data
Kol.
Wyszczególnienie
P
W
Ś
CZ
P

suma
godzin
z kolumn (kol. 9=4+5+6+7+8)

ponad
wymiarowych
suma z
tab. (kol.10
=kol.4+5+6+7+8)
Zastępstw
doraźnych
(kol.11=
kol.4+5+6+7+8)
Zajęcia z
Rozdziału 8152
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Ilość godzin przepracowanych w poszczególnych dniach (wykłady konsultacje, laboratoria, zaj. praktyczne)
w tym z Rozdziału 8152

X
X
2
Dzienna liczba godzin ponadwymiarowych
X
X
X
3
Zastępstwa doraźne

w tym z Rozdziału 8152
X
X
4
Z godzin z dyspozycji dyrektora- zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych
X
X
X
1
Ilość godzin przepracowanych w poszczególnych dniach (wykłady konsultacje, laboratoria, zaj. praktyczne)
w tym z Rozdziału 8152

X
X
2
Dzienna liczba godzin ponadwymiarowych
X
X
X
3
Zastępstwa doraźne

w tym z Rozdziału 8152
X
X
4
Z godzin z dyspozycji dyrektora- zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych
X
X
X
1
Ilość godzin przepracowanych w poszczególnych dniach (wykłady konsultacje, laboratoria, zaj. praktyczne)

w tym z Rozdziału 8152

X
X
2
Dzienna liczba godzin ponadwymiarowych
X
X
X
3
Zastępstwa doraźne

w tym z Rozdziału 8152
X
X
4
Z godzin z dyspozycji dyrektora- zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych
X
X
X
1
Ilość godzin przepracowanych w poszczególnych dniach (wykłady konsultacje, laboratoria, zaj. praktyczne)

w tym z Rozdziału 8152

X
X
2
Dzienna liczba godzin ponadwymiarowych
X
X
X
3
Zastępstwa doraźne

w tym z Rozdziału 8152
X
X
4
Z godzin z dyspozycji dyrektora- zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych
X
X
X
1
Ilość godzin przepracowanych w poszczególnych dniach (wykłady konsultacje, laboratoria, zaj. praktyczne)

w tym z Rozdziału 8152

X
X
2
Dzienna liczba godzin ponadwymiarowych
X
X
X
3
Zastępstwa doraźne

w tym z Rozdziału 8152
X
X
4
Z godzin z dyspozycji dyrektora- zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych
X
X
X
Inne prace w ramach godzin ponadwymiarowych(np. egzamin maturalny, wycieczka itp.)
X
X
Ogółem
godzin w miesiącu
0
Oświadczam, że rozliczenie jest zgodne z zapisami
w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
    Podpis nauczyciela
   Akceptował do zapłaty
............................................... ...............................................