Plan sali egzaminacyjnej nr 12

Zespół Nadzorujący
Oznaczenie stolika Imię i nazwisko członka ZN Funkcja Podpis
A
Przewodniczący ZN
B
Członek ZN
C
Członek ZN
Obserwator
Oznaczenie stolika Imię i nazwisko obserwatora Podpis
O
Legenda:
A - przewodniczący ZN
B, C - członkowie ZN
O - obserwator