Witamy na stronie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

 

Serdecznie witamy internautów na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych  w Kolnie i zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną naszej szkoły.

W skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie od roku szkolnego 2017/2018 wchodzą następujące szkoły:

 •  II Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  kształcące w zawodach:
  - technik mechanik
  - technik elektryk
  - technik rolnik
  - technik ekonomista.
 • Branżowa Szkoła I stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  kształcąca w zawodach:
  - operator obrabiarek skrawających
  - oddziały wielozawodowe
  (kształcące w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowgo).
  Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców, na podstawie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego.
 • Szkoła Policealna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  kształcąca w zawodzie:
  - technik administracji
 • II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (forma zaoczna).

Dlaczego warto uczyć się w ZST? Oto niektóre atuty szkoły:

 • profile kształcenia zgodne z potrzebami rynku
 • pracownia komputerowa z Internetem
 • nowoczesna biblioteka połączona z dostępem do Internetu
 • szkolne pracownie kształcenia praktycznego
 • ścieżka prozdrowotna: siłownia,  sala gimnastyczna, boisko szkolne
 • możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej- ilość miejsc ograniczona

ponadto:

 • wycieczki
 • dyskoteki
 • konkursy
 • zajęcia sportowe
 • dni kultury uczniowskiej

...i wiele innych z myślą o uczniach.

 

 

 

 

 

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno