naglowek.jpg

Dokumenty szkolne

 

Statut:

Statut TECHNIKUM im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Kolnie

Statut BRANOWEJ SZKOY I STOPNIA im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Kolnie

Statut II Liceum Oglnoksztaccego dla Dorosych im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Kolnie

Dla nauczycieli:

Rozliczenie godzin plik Word

Rozliczenie godzin w szkole dla dorosych Word (wersja pdf)

Rozliczenie godzin automat

 

Duplikat wzr dowodu wpaty

Duplikat wzr podania

© 2006-2023 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski