naglowek.jpg

Pedagog szkolny

 

Godziny pracy pedagoga 


Zadania realizowane przez pedagoga  podczas zdalnego nauczania:

1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.

3. Monitorowanie realizacji obowiązku nauki.

4. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.

5. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

6. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.

 

Zdalna praca pedagoga szkolnego.

Pedagog szkolny Barbara Łempio jest do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem:

1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.

2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.

3. Kontaktów indywidualnych- kontakt telefoniczny 86 2782702 wew. 43 lub poprzez maila: pedagogzstbl@onet.eu

© 2006-2022 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski