Pedagog szkolny

 

Godziny pracy pedagoga 


Zadania realizowane przez pedagoga  podczas zdalnego nauczania:

1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2. Na bieco, w zwizku ze zmieniajc si dynamicznie sytuacj, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji wiadczcych pomoc i wsparcie.

3. Monitorowanie realizacji obowizku nauki.

4. Profilaktyka zdrowotna- przesyanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagroenia pandemi wirusem COVID-19.

5. Systematyczna wsppraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwizywaniu biecych problemw.

6. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.

 

Zdalna praca pedagoga szkolnego.

Pedagog szkolny Barbara empio jest do dyspozycji rodzicw/ opiekunw oraz uczniw za porednictwem:

1.Strony internetowej szkoy- prezentacje, aktualnoci.

2.Dziennika elektronicznego- aktualnoci dla rodzicw/ opiekunw oraz uczniw dotyczce pomocy psychologiczno- pedagogicznej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.

3. Kontaktw indywidualnych- kontakt telefoniczny 86 2782702 wew. 43 lub poprzez maila: pedagogzstbl@onet.eu

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno