Witamy na stronie Zespou Szk Technicznych w Kolnie

 

Zesp Szk Technicznych w Kolnie ogasza nabr na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) w kwalifikacjach

 • ROL.04 - "Prowadzenie produkcji rolniczej".
 • ROL.10 - "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej " (dla osb, ktre posiadaj ukoczon kwalifikacj ROL.04 oraz co najmniej rednie wyksztacenie.)

Planowany termin rozpoczcia kursw 01 wrzenia 2023r.

Chtnych do udziau w wyej wymienionych kursach prosimy o skadanie wymaganych dokumentw w sekretariacie Zespou Szk Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno (pomieszczenie C 14 na I pitrze) w godzinach od 7.30 do 15.00.

Zajcia odbywa si bd w systemie zaocznym (sobota i niedziela). Czas trwania kursw minimum 1 rok.

Wymagane dokumenty okrelone s w zacznikach Karty zgoszenia na kurs.

Regulamin KKZ

 

Serdecznie witamy internautw na stronie internetowej Zespou Szk Technicznych  w Kolnie i zapraszamy do zapoznania si z ofert dydaktyczn naszej szkoy.

W skad Zespou Szk Technicznych w Kolnie od roku szkolnego 2017/2018 wchodz nastpujce szkoy:

 •  II Liceum Oglnoksztacce im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego
 • Technikum im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego
  ksztacce w zawodach:
  - technik mechanik
  - technik elektryk
  - technik rolnik
  - technik ekonomista.
 • Branowa Szkoa I stopnia im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego
  ksztacca w zawodach:
  - operator obrabiarek skrawajcych
  - oddziay wielozawodowe
  (ksztacce w zawodach zgodnych z klasyfikacj zawodw szkolnictwa zawodowgo).
  Zajcia praktyczne odbywaj si u pracodawcw, na podstawie umowy o prac z pracownikiem modocianym w celu przygotowania zawodowego.
 • Szkoa Policealna im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego
  ksztacca w zawodzie:
  - technik administracji
 • II Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego (forma zaoczna).

Dlaczego warto uczy si w ZST? Oto niektre atuty szkoy:

 • profile ksztacenia zgodne z potrzebami rynku
 • pracownia komputerowa z Internetem
 • nowoczesna biblioteka poczona z dostpem do Internetu
 • szkolne pracownie ksztacenia praktycznego
 • cieka prozdrowotna: siownia,  sala gimnastyczna, boisko szkolne
 • moliwo zakwaterowania w bursie szkolnej- ilo miejsc ograniczona

ponadto:

 • wycieczki
 • dyskoteki
 • konkursy
 • zajcia sportowe
 • dni kultury uczniowskiej

...i wiele innych z myl o uczniach.

 

 

 

 

 

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno