naglowek.jpg

Witamy na stronie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

 

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie ogłasza nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) w kwalifikacji ROL.04 - "Prowadzenie produkcji rolniczej".

Planowany termin rozpoczęcia kursu 01 września 2022r.

Chętnych do udziału w wyżej wymienionym kursie prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno (pomieszczenie C 14 na I piętrze) w godzinach od 7.30 do 15.00.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym (sobota i niedziela). Czas trwania kursu minimum 1 rok.

Wymagane dokumenty określone są w załącznikach Karty zgłoszenia na kurs.

Regulmin KKZ

 

Serdecznie witamy internautów na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych  w Kolnie i zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną naszej szkoły.

W skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie od roku szkolnego 2017/2018 wchodzą następujące szkoły:

 •  II Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  kształcące w zawodach:
  - technik mechanik
  - technik elektryk
  - technik rolnik
  - technik ekonomista.
 • Branżowa Szkoła I stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  kształcąca w zawodach:
  - operator obrabiarek skrawających
  - oddziały wielozawodowe
  (kształcące w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowgo).
  Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców, na podstawie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego.
 • Szkoła Policealna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  kształcąca w zawodzie:
  - technik administracji
 • II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (forma zaoczna).

Dlaczego warto uczyć się w ZST? Oto niektóre atuty szkoły:

 • profile kształcenia zgodne z potrzebami rynku
 • pracownia komputerowa z Internetem
 • nowoczesna biblioteka połączona z dostępem do Internetu
 • szkolne pracownie kształcenia praktycznego
 • ścieżka prozdrowotna: siłownia,  sala gimnastyczna, boisko szkolne
 • możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej- ilość miejsc ograniczona

ponadto:

 • wycieczki
 • dyskoteki
 • konkursy
 • zajęcia sportowe
 • dni kultury uczniowskiej

...i wiele innych z myślą o uczniach.

 

 

 

 
© 2006-2022 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski