Szkolne koło Caritas

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W KOLNIE
rok szkolny 2012/2013

CELE I ZADANIA KOŁA

Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Zadania Koła obejmują w szczególności:

 1. Pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,
 2. Uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
 3. Krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 4. Stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
 5. Rozwijanie praktyk: religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.
 6. Troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
 7. Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
 8. Stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół Caritas, na którego terenie działa Koło,
 9. Pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,
 10. Pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,
 11. Współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Zadania, te są realizowane w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, dyskusji, kursów i szkoleń
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko-muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów,
 3. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów fantowych, wystaw, wydawanie gazetek szkolnych,
 4. Udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, a za zgodą Dyrektora Caritas i pod nadzorem opiekunów Koła w innych zbiórkach i kwestach,

Członkowie:

 1. Pędzich Dobrawa
 2. Kowalewska Aleksandra
 3. Gwiazda Natalia

Opiekunowie: p. Ewa Wróblewska i Ks. Grzegorz Karwowski

Akcje organizowane przez członków Szkolnego Koła Caritas

Wizyta w powiatowym centrum pomocy rodzinie

Dnia 20 stycznia członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami panią Ewą Wróblewska odwiedzili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki przeprowadzonej w naszej szkole akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” mogliśmy zanieść przebywającym tam dzieciom zebrane słodycze, maskotki.

... czytaj wiecej>>

I ty możesz zostać świętym mikołajem

W dniach 17-19 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcję „ I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. Zebrano słodycze i maskotki, które przekazano jako prezenty dla potrzebujących dzieci. Akcja została zorganizowana przez Szkolne Koło Caritas pod opieką pani Ewy Wróblewskiej.

Do zbiórki włączyła się również gazetka szkolna, która wymieniła gazetki za słodycze bądź symboliczną złotówkę. Wszystkim dziękujemy za włączenie się do akcji. Mamy nadzieję, ze za rok uda nam się przeprowadzić po raz kolejny taką akcje.

Pocztówki świąteczne

Przed świętami Bożego Narodzenia członkowie Szkolnego Koła Caritas na terenie naszej szkoły rozprowadzili pocztówki świąteczne. Każdy z Nas mógł je otrzymać za symboliczne 50 gr. Zebrana kwota została przeznaczona na pomoc dla najuboższych rodzin. 40 pocztówek, którymi dysponowaliśmy zostały sprzedane w ciągu dwóch dni. Serdecznie dziękujemy za okazanie serca i pomocy potrzebującym!

Halowy turniej piłki nożnej niepełnosprawnych

Pomaganie jest wyjątkowym darem. Dobro, które ofiarujemy innym, wraca do nas ze zdwojoną siłą. Nic nie sprawia takiej radości jak możliwość niesienia bezinteresownej pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Kardynał Stefan Wyszyński mówił o tym: „Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka.”

... czytaj wiecej>>

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno