Aplikacja Prymus- wyniki ucznia

 

Aplikacja Prymus – wyniki ucznia jest dedykowana rodzicom (moliwo dodawania wielu dzieci) i uczniom korzystajcym z dziennika elektronicznego autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A. Aplikacja wsppracuje take z dziennikiem elektronicznym Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

Aplikacja suy do wygodniejszego korzystania z danych o uczniach na urzdzeniach mobilnych. Zapewnia dostp do istotnych informacji zwizanych z przebiegiem nauczania m.in. do frekwencji, ocen, planu lekcji, kalendarza, wydarze, komunikatw oraz automatycznych powiadomie.

Aplikacja Prymus – wyniki ucznia zostaa wyposaona w najnowsze technologie w zakresie bezpieczestwa dostpu do danych oraz otrzymywania natychmiastowych powiadomie * . Dziki zastosowanym technologiom aplikacja stwarza jeszcze lepsze warunki do wsppracy na linii szkoa-rodzic-ucze. Jest prosta, wygodna i intuicyjna w obsudze. Do aplikacji mona dodawa uczniw uczcych si w rnych szkoach pod warunkiem, e w danej szkole wykorzystywany jest dziennik elektroniczny autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A.

Skrcony opis funkcjonalnoci

Oceny

 • atwy podgld ocen
 • Prezentacja ocen biecych, proponowanych semestralnych, kocowo-rocznych, kocowych
 • Informacja o dacie, wadze, kategorii oraz komentarzu oceny
 • Wywietlanie ocen poprawionych

Frekwencja

 • Bieca informacja od razu po wstawieniu nieobecnoci, spnienia, usprawiedliwienia
 • Statystyczna informacja o nieobecnociach w danym semestrze, miesicu i roku szkolnym
 • Przegld nieobecnoci w podziale na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione

Uwagi

 • Pena informacja o uwagach z uwzgldnieniem informacji kto i kiedy wpisa uwag
 • Chronologiczna kolejno
 • Wywietlanie pochwa

Kalendarz

 • Pena informacja o wydarzeniach szkolnych, klasowych typu sprawdzian, kartkwka, wycieczka, wyjcie do kina
 • Informacja o zbliajcych si zdarzeniach szkolnych, klasowych
 • Prezentacja szczegowych danych z wykorzystaniem graficznej osi czasu

Podrczniki

 • Zbiorcza informacja o podrcznikach w podziale na przedmioty, tytuy i autorw

Plan lekcji

 • Prezentacja planu lekcji z uwzgldnieniem godzin, przedmiotw, sal oraz wydarze zwizanych z dan lekcj
 • Intuicyjna nawigacja po planie lekcji

Powiadomienia

 • Bieca informacja dla rodzica
 • Natychmiastowe powiadomienia o zdarzeniach w dzienniku elektronicznym * typu nieobecno w szkole, spnienie, otrzymanie oceny, poprawienie oceny, otrzymanie uwagi, pochway, klaswka, praca domowa

Instalacja i uruchomienie

Aplikacj mona pobra ze sklepu Google Play oraz z App Store .

Uwaga!

Aby skorzysta z aplikacji, naley po jej uruchomieniu wprowadzi 10-znakowy token, uwzgldniajc przy tym wielko liter. Wygenerowany token (dla kadego ucznia rny) jest prezentowany w Dzienniku elektronicznym na ekraniePanel ucznia. Jeeli nie widz Pastwo tokenu w Panelu ucznia, prosimy o skontaktowanie si z wychowawc klasy w celu jego wygenerowania.

Wychowawcy szkolni, korzystajc z funkcjonalnoci Dziennika elektronicznego w menu Uczniowie > Zestawienie ocen na wywiadwk mog udostpni zainteresowanym osobom adres do pobrania aplikacji oraz token do zalogowania.

Kontakt

Jeeli maj Pastwo pytania oraz sugestie dotyczce dalszego rozwoju aplikacji oraz wiadczenia naszych usug, prosimy o ich kierowanie na adres email

Informacje dodatkowe

Regulamin wiadczenia usugi Prymus - wyniki ucznia
*Cz wskazanych funkcji moe by dostpna w wariancie rozszerzonym za dodatkow opat.

rdo powyszej informacji:

https://www.zeto.bialystok.pl/oferta/systemy-dla-oswiaty/223-prymus-wyniki-ucznia

 

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno