Biblioteka szkolna

 

Biblioteka Zespou Szk Technicznych w Kolnie

Nauczyciel bibliotekarz: p. Ewa Wrblewska

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziaek     9:00 – 15:00
Wtorek             7:50 – 13:50
roda               9:00 – 15:00
Czwartek          7:50 – 13:50
Pitek              8:00 – 14:00


Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarn pracowni suc realizacji:

 • potrzeb i zainteresowa uczniw,
 • zada dydaktyczno wychowawczych szkoy,
 • doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
 • daje moliwo rozwijania zainteresowa i samoksztacenia.

Uytkownikami naszej biblioteki s uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoy.
W 2004 r. biblioteka zostaa w peni skomputeryzowana (program MOL 2000+).

Stan ksigozbioru biblioteki szkolnej wynosi: 12066 woluminw, 74 kasety VHS i 264 pyty DVD.

W ofercie naszej biblioteki jest:

 • Literatura zawodowa - wyodrbniono ksigozbiory zgodnie z profilem szkoy: elektrotechnika, elektrotechnika, elektryczno, maszyny elektryczne: przemys spoywczy, piekarstwo, ciastkarstwo
 • beletrystyka modzieowa
 • peny wybr lektur szkolnych
 • kasety VHS
 • pyty DVD
 • albumy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z ksigozbioru bibliotecznego mog korzysta wszyscy uczniowie i pracownicy szkoy.
 2. Wypoycza ksiki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 3. Dokonujc zwrotw ksiek naley poda swoje nazwisko, imi i klas. Nie wolno pozostawia wypoyczonych ksiek bez wypisania ich z pamici komputera.
 4. Maksymalny czas wypoycze ksiki to jeden miesic. Za zgod nauczyciela-bibliotekarza mona ten okres przeduy.
 5. Ucze moe posiada na swoim koncie wiele ksiek, w tym najwyej trzy lektury. O iloci pozostaych ksiek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Ucze, ktry ma nieoddan w terminie ksik nie moe korzysta z ksigozbioru bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowizany jest do szanowania wypoyczonych ksiek.
 8. Czytelnik, ktry zagubi lub zniszczy wypoyczon ksik zobowizany jest do niezwocznego odkupienia takiej samej ksiki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
 9. Nie wolno samemu bra ksiek z ksigozbioru podrcznego.
 10. W bibliotece obowizuje cisza i zakaz spoywania posikw i picia napojw.
 11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego okrela odrbny regulamin.
 12. Na dwa tygodnie przed zakoczeniem roku szkolnego kady czytelnik ma obowizek odda wszystkie wypoyczone ksiki.

CENTRUM MULTIMEDIALNE

W czytelni naszej biblioteki funkcjonuje Internetowe Multimedialne Centrum Informacyjne IMCI. Wyposaone jest w 12 komputerw. Do 11 podczony jest Internet. Dwunasty komputer poczony jest z komputerem gwnym biblioteki i suy do korzystania z katalogw komputerowych naszej biblioteki.

ZADANIA CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Centrum multimedialne suy do realizacji zada dydaktyczno-wychowawczych Zespou Szk Technicznych.
 2. Centrum multimedialne jest miejscem samoksztacenia uczniw i nauczycieli, a opiekun centrum suy pomoc i porad w poszukiwaniu potrzebnych materiaw i informacji.
 3. Centrum multimedialne jest miejscem realizacji zaj indywidualnych, opartych na wyszukiwaniu informacji w sieci Internet i uytkowaniu dostpnych w pracowni programw edukacyjnych a take zaj dydaktycznych, prowadzonych pod kierunkiem nauczyciela oraz opiekuna centrum.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI

Regulamin obowizuje wszystkie osoby korzystajce z IMCI Kady korzystajcy powinien zna regulamin i stosowa si do jego wymaga oraz przestrzega oglnego regulaminu czytelni.

 1. Z IMCI maj prawo korzysta wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoy.
 2. Osoby nieprzestrzegajce niniejszego regulaminu utrac prawo do korzystania z IMCI. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoy.
 3. Korzystanie z IMCI odbywa si w godzinach pracy biblioteki (w czytelni, ktra nie jest oddzielnym pomieszczeniem), pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela prowadzcego zajcia.
 4. Wpisanie si do zeszytu korzystania z komputerw rwnoznaczne jest ze znajomoci regulaminu. Wpis musi zawiera nazwisko i imi, klas, numer stanowiska komputerowego oraz godziny korzystania.
 5. Dozwolone jest korzystanie z informacji (Internet) o jednoznacznie pozytywnym charakterze etycznym. Pojawienie si obrazw erotycznych lub zwizanych z przemoc ma by od razu zgaszane do bibliotekarza lub opiekuna.
 6. Czynnoci wymagajce kadorazowo wyranej zgody nauczyciela:
  •    wczanie i wyczanie komputera,
  •    korzystanie z nonikw przyniesionych z zewntrz
  •    instalowanie programw
 7. O kadej zauwaonej usterce, niesprawnoci lub uszkodzeniu, naley niezwocznie powiadomi nauczyciela wstrzymujc jednoczenie wszelkie dziaania.
 8. Wszelki sprzt, pomoce i urzdzenia mona uywa jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, dba o jego sprawno i trwao.
 9. Korzystajcy odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia wynikajce ze zej woli lub nieprzestrzegania regulaminu IMCI

We wszystkich sprawach nie objtych regulaminem naley zwraca si do nauczyciela nadzorujcego prac IMCI.
 


Akcje i konkursy organizowane przez Bibliotek szkoln:

I Ty moesz zosta witym mikoajem

W dniach 04 - 08 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcj „ I Ty moesz zosta witym Mikoajem”. Zebrano sodycze, ktre przekazano dla podopiecznych rodowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie.

Akcja zostaa zorganizowana przez Szkolne Koo Caritas. Wszystkim serdecznie dzikujemy przyczenie si do akcji.

Organizatorzy

Sodka Kawiarenka

6 grudnia Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu i Szkolnego Koa Caritas ZST w Kolnie zorganizowali akcj charytatywn „Sodka kawiarenka” dla Szymona – dziecka z naszego miasta.

Modzie sprzedawaa upieczone przez siebie przysmaki, ciasta, babeczki, i pczki. W akcji wzili udzia uczniowie i pracownicy naszej szkoy.

Wszystkim serdecznie dzikujemy za wzicie udziau w akcji.

Organizatorzy

Modzie czyta dzieciom

14.11.2022r. modzie Zespou Szk Technicznych w Kolnie odwiedzia Przedszkole nr 4 w Kolnie. Spotkanie odbyo si w ramach akcji „Modzie czyta dzieciom”. Dziewczta z klasy IV TRE/p pod opiek p. Ewy Wrblewskiej, czytay bajeczki i wierszyki dzieciom z grupy „Motylki” i „Misie”.

... czytaj wiecej>>

Spotkanie z pisarzem Baejem Toraskim

7 listopada w Kolneskim Orodku Kultury i Sportu odbyo si spotkanie z p. Baejem Toraskim pisarzem, dziennikarzem, autorem m.in. ksiek „Knebel”. „Cenzura w PRL-u”, ,,May Owicim. Dziecicy obz w odzi” oraz , Kat polskich dzieci. Opowie o Eugenii Pol”. To wanie ta ostatnia ksika bya tematem spotkania zorganizowanego przez Powiatow Bibliotek Publiczn w Kolnie, Zesp Szk Technicznych w Kolnie i I Liceum Oglnoksztacce im. A. Mickiewicza w Kolnie.

... czytaj wiecej>>

VIII Oglnopolska noc bibliotek – „TO SI MUSI POWIE”

1 padziernika 2022 r., w sobot, od godz. 16:00 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie i Bibliotece ZST w Kolnie byo bardzo klimatycznie, gono, dynamicznie i wesoo. Uczestnikw porywao do dziaa haso VIII Oglnopolskiej Nocy Bibliotek –"TO SI MUSI POWIE". Program Nocy Bibliotek 2022 obfitowa w atrakcyjne, zajmujce i ywioowe gry, zabawy i konkursy.

... czytaj wiecej>>

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025

Technikum im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Zespole Szk Technicznych w Kolnie uzyskao wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025" - Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. Wicej informacji pod linkiem

Noc bibliotek

9 padziernika 2021 r., w sobot, od godz. 17:00 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie i Bibliotece ZST w Kolnie byo bardzo klimatycznie, gono, dynamicznie i wesoo; uczestnikw porywao do dziaa haso VII Oglnopolskiej Nocy Bibliotek - CZYTANIE WZMACNIA. Program Nocy Bibliotek 2021, obfitowa w atrakcyjne, zajmujce, poruszajce, pobudzajce, swawolne i ywioowe gry, zabawy, konkursy wzmacniajce intelektualnie, mentalnie i fizycznie.

... czytaj wiecej>>

Wieczr poetycki

30 wrzenia w Zespole Szk Technicznych w Kolnie odbya si promocja tomiku poetyckiego p. Elbiety Kulas „Z nadziej przez wiat”.

Autorka w swoich wierszach porusza problemy wspczesnego wiata i czowieka. Uwaa, e wiat nie zawsze zmierza we waciwym dla nas kierunku, ludzie nie zawsze postpuj tak,jak powinni przedkadajc nad wszystko konformizm i konsumpcjonizm. Ale pozostaje nam jeszcze nadzieja. Poetka nie dokonuje jednoznacznej oceny cywilizacji i stawia liczne pytania. W ten sposb zachca swoich czytelnikw do dyskusji.

Spotkanie miao nietypow form, poniewa z przyczyn zdrowotnych, nie wzia w nim udziau autorka wierszy. Gocie mieli z ni kontakt telefoniczny, mogli zadawa pytania, na ktre odpowiadaa, recytowaa take swoje utwory. Spotkanie przebiego w miym, nostalgicznym nastroju wysuchanych wierszy, recytowanych przez p. Ann Nadoln, p. Ewelin Truszkowsk, p. Dorot Klimek i p. Wojciecha Kulasa.

... czytaj wiecej>>

Midzynarodowy Miesic Bibliotek Szkolnych

Corocznie w padzierniku obchodzimy Midzynarodowy Miesic Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji zapraszamy wszystkich chtnych do biblioteki szkolnej. Mona si w niej zapozna z wystawkami tematycznymi:

 • Polska wspczesna powie obyczajowa – 05.10 – 17.10. 2020 r.
 • Modzieowa powie fantastyczna – seria „Percy Jackson” - 18.10 – 30.10. 2020 r.

Zapraszamy wszystkich do wypoyczania ksiek, nie tylko tych wyeksponowanych na wystawkach, ale rwnie innych, znajdujcych si w bibliotece szkolnej

... czytaj wiecej>>

Walentynkowy Konkurs Czytelniczy

W lutym uczniowie naszej szkoy wzili udzia w „Walentynkowym Konkursie Czytelniczym”.

Dnia 28.02.2019r. komisja, po sprawdzeniu prac konkursowych uczestnikw (20 osb w tym LO – 10, T – 5, BSI – 5), przyznaa nastpujce miejsca:

 • I miejsce – Weronika Bo kl. III LO „a”
 • II miejsce – ex aequo Paulina Winiewska kl. III LO „a” i Magdalena Malinowska kl III LO„a”
 • III miejsce – ex aequo Aleksandra Zalewska kl. IV TRE i Dominika Sekciska kl. III LO „a”

Organizatorzy

Padziernik miesicem bibliotek szkolnych

Corocznie w padzierniku obchodzimy Midzynarodowy Miesic Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji zapraszamy wszystkich chtnych do biblioteki szkolnej. Mona si w niej zapozna z wystawkami tematycznymi:

 • wspczesny polski krymina – 02.10 – 14.10. 2018r.
 • poezja w szkolnej bibliotece 15.10 – 31.10. 2018r.
... czytaj wiecej>>

Dzie Zakochanych

14 lutego, powszechnie nazywamy Dniem Zakochanych, by obchodzony rwnie w naszej szkole.

Tradycyjnie ju z tej okazji powoano poczt walentynkow, ktra przez cay dzie przekazywaa miosne wiadonosci.

Skrzynk pocztow ustawiono w bibliotece szkolnej, by kady mg swobodnie z niej skorzysta.

Ponadto w czytelni biblioteki przygotowana zostaa wystawa ksiek o tematyce miosnej, z ktrej mogli skorzysta uczniowie szukajcy inspiracji do napisania listw.

Nowoci tegoroczn bya  moliwo walentynkowej komunikacji take ssiedni szko- I LO w Kolnie. Korzystajc z usug naszej poczty walentynkowej, kady mg wyzna swoj sympati, a take otrzyma jego dowody.

Bohaterowie powieci Sienkiewicza- konkurs

Biblioteka szkolna we wsppracy z nauczycielami jzyka polskiego organizuje konkurs na najlepsz prezentacj na temat:
Bohaterowie powieci Sienkiewicza”.

... czytaj wiecej>>

Konkurs czytelniczy

Nauczyciele jzyka polskiego i biblioteka szkolna organizuj konkurs czytelniczy „Kobieta w literaturze”. Celem konkursu jest ukazanie rnorodnoci kreacji kobiecych w literaturze.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziau w konkursie. Zgoszenia przyjmuj polonistki i biblioteka szkolna do 07.03.2016r.

Wyniki konkursu czytelniczego

W lutym uczniowie naszej szkoy wzili udzia w Walentynkowym Konkursie Czytelniczym. Dnia 23.02.2016r. komisja w skadzie:
1. Izabela Wdoowska – przewodniczca
2. Ewa Grala,
3. Iwona Kozikowska,
4. Ewa Wrblewska
po sprawdzeniu prac konkursowych uczestnikw przyznaa nastpujce miejsca:

... czytaj wiecej>>

Walentynkowy Konkurs Czytelniczy

Nauczyciele jzyka polskiego i biblioteka szkolna organizuj Walentynkowy Konkurs Czytelniczy. Obejmuje on znajomo zarwno literackich motyww miosnych, jak i funkcji mioci w kulturze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziau w konkursie. Zgoszenia przyjmuj polonistki i biblioteka szkolna do 15.02.2016r.

Wyniki konkursu czytelniczego

W grudniu uczniowie naszej szkoy wzili udzia w Szkolnym Konkursie Czytelniczym: „Z Bibli za pan brat”.

Komisja w skadzie:
- Ewa Wrblewska – przewodniczca
- Ewa Grala,
- Iwona Kozikowska,
- Izabela Wdoowska
po sprawdzeniu prac konkursowych uczestnikw przyznaa nastpujce miejsca:
I miejsce – Szymon Dbkowski – kl. III TM
II miejsce – Martyna Prusinowska – kl. II LO „b”
III miejsce – Paulina Karwowska – kl. II LO „b” .

15 – lecie IPN w Biaymstoku

27 listopada w ramach obchodw 15-lecia Instytutu Pamici Narodowej w Biaymstoku uczniowie naszej szkoy wraz z opiekunem p. E. Wrblewsk wzili udzia w spotkaniu powiconemu projektowi „ladami bohaterw”. Podczas niego odbya si prezentacja projektu i pokazy wybranych relacji filmowych z wyjazdw do miejsc pamici – Katy, Kuropatw, Bolonia, Loreto i Monte Cassino – przygotowanych przez uczniw biorcych w nich udzia.

... czytaj wiecej>>

Warsztaty

17 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolnie odbyy si warsztaty uczniw naszej szkoy prowadzone przez Pana Krzysztofa Jodczyka – pracownika Instytutu Pamici Narodowej w Biaymstoku. Przedstawi on obraz wiata ydowskiego, ktry bezpowrotnie znikn w wyniku Holocaustu.

... czytaj wiecej>>

Konkurs

Nauczyciele jzyka polskiego i biblioteka szkolna organizuj konkurs czytelniczy pod hasem „Z Bibli za pan brat”. Obejmuje on znajomo treci biblijnych, a take funkcjonowania Biblii w kulturze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziau w konkursie. Zgoszenia przyjmuj polonistki i biblioteka szkolna do 15.11.2015r.

Padziernik Midzynarodowy Miesic Bibliotek Szkolnych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogosi rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru. Swj wybr uzasadni jego wyjtkow histori oraz rol, jak odgrywa we wspczesnym yciu naszego kraju. Sejm przypomnia te, e powoanie Teatru Narodowego w 1765 roku stao si jednym z fundamentalnych wydarze ustanawiajcych system opieki pastwa nad powszechnie dostpn kultur.

... czytaj wiecej>>

Padziernik Midzynarodowy Miesic Bibliotek Szkolnych

W ramach obchodw Midzynarodowego Miesica Bibliotek Szkolnych w naszej bibliotece zorganizowano wystawk twrczoci Stanisawa Witkiewicza i Stanisawa Ignacego Witkiewicza (Witkacego).

Rok 2015 zosta uchwalony przez Senat rokiem Witkiewiczw. Senacka uchwaa podkrela znaczenie Witkiewiczw jako jednych z najwaniejszych twrcw polskich: „Ich dziaalno oraz twrczo wywara – i nadal wywiera – wpyw na kolejne pokolenia Polakw, nie tylko artystw i badaczy literatury, ale te szerokie grono odbiorcw".

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawki w terminie od 05.10 – 16.10.2015

Wizyta w powiatowym centrum pomocy rodzinie

Dnia 20 stycznia czonkowie Szkolnego Koa Caritas wraz z opiekunami pani Ew Wrblewska odwiedzili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dziki przeprowadzonej w naszej szkole akcji „I Ty moesz zosta w. Mikoajem” moglimy zanie przebywajcym tam dzieciom zebrane sodycze, maskotki.

... czytaj wiecej>>

I ty moesz zosta witym mikoajem

W dniach 17-19 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcj „ I Ty moesz zosta witym Mikoajem”. Zebrano sodycze i maskotki, ktre przekazano jako prezenty dla potrzebujcych dzieci. Akcja zostaa zorganizowana przez Szkolne Koo Caritas pod opiek pani Ewy Wrblewskiej.

Do zbirki wczya si rwnie gazetka szkolna, ktra wymienia gazetki za sodycze bd symboliczn zotwk. Wszystkim dzikujemy za wczenie si do akcji. Mamy nadziej, ze za rok uda nam si przeprowadzi po raz kolejny tak akcje.

Pocztwki witeczne

Przed witami Boego Narodzenia czonkowie Szkolnego Koa Caritas na terenie naszej szkoy rozprowadzili pocztwki witeczne. Kady z Nas mg je otrzyma za symboliczne 50 gr. Zebrana kwota zostaa przeznaczona na pomoc dla najuboszych rodzin. 40 pocztwek, ktrymi dysponowalimy zostay sprzedane w cigu dwch dni. Serdecznie dzikujemy za okazanie serca i pomocy potrzebujcym!

Halowy turniej piki nonej niepenosprawnych

Pomaganie jest wyjtkowym darem. Dobro, ktre ofiarujemy innym, wraca do nas ze zdwojon si. Nic nie sprawia takiej radoci jak moliwo niesienia bezinteresownej pomocy tym, ktrzy najbardziej jej potrzebuj. Kardyna Stefan Wyszyski mwi o tym: „Z drobiazgw yciowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielko czowieka.”

... czytaj wiecej>>

witeczny kiermasz WTZ

wita Boego Narodzenia zbliaj si ju wielkimi krokami. Za oknem prszy nieg, w sklepach jest coraz wicej witecznych promocji.

... czytaj wiecej>>

I ty moesz zosta witym Mikoajem

W dniach 13-15 grudnia w naszej szkole przeprowadzono akcj „ I Ty moesz zosta witym Mikoajem”. Zebrano sodycze, maskotki i pienidze, za ktre zostay zakupione prezenty dla potrzebujcych dzieci.

... czytaj wiecej>>

 

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno