<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2015-10-21 17:46:27

Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru. Swój wybór uzasadnił jego wyjątkową historią oraz rolą, jaką odgrywa we współczesnym życiu naszego kraju. Sejm przypomniał też, że powołanie Teatru Narodowego w 1765 roku stało się jednym z fundamentalnych wydarzeń ustanawiających system opieki państwa nad powszechnie dostępną kulturą.

"Akt ten stał się zarazem niepodważalnym świadectwem udziału Polski w procesie kształtowania nowoczesnej, demokratycznej Europy. Dziś bezpośrednimi spadkobiercami teatru powołanego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego są Teatr Narodowy w Warszawie i Teatr Wielki - Opera Narodowa, które w roku 2015 będą świętować jubileusz 250-lecia istnienia".

Z tej okazji w dn. od 19.10 – 30.10 2015r. w naszej bibliotece można obejrzeć wystawkę o historii i współczesności polskiego teatru.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

>> Konkurs

>> Apel szkolny z okazji 10-tej rocznicy śmierci Papieża Św. Jana Pawła II

>> Warsztaty

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno