Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>

2015-10-21 17:46:27

Padziernik Midzynarodowy Miesic Bibliotek Szkolnych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogosi rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru. Swj wybr uzasadni jego wyjtkow histori oraz rol, jak odgrywa we wspczesnym yciu naszego kraju. Sejm przypomnia te, e powoanie Teatru Narodowego w 1765 roku stao si jednym z fundamentalnych wydarze ustanawiajcych system opieki pastwa nad powszechnie dostpn kultur.

"Akt ten sta si zarazem niepodwaalnym wiadectwem udziau Polski w procesie ksztatowania nowoczesnej, demokratycznej Europy. Dzi bezporednimi spadkobiercami teatru powoanego przez krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego s Teatr Narodowy w Warszawie i Teatr Wielki - Opera Narodowa, ktre w roku 2015 bd witowa jubileusz 250-lecia istnienia".

Z tej okazji w dn. od 19.10 – 30.10 2015r. w naszej bibliotece mona obejrze wystawk o historii i wspczesnoci polskiego teatru.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>


Zobacz te:

>> Padziernik Midzynarodowy Miesic Bibliotek Szkolnych

>> Konkurs

>> Apel szkolny z okazji 10-tej rocznicy mierci Papiea w. Jana Pawa II

>> Warsztaty

© 2006-2019 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski