Nowy wymiar ksztacenia zawodowego w Zespole Szkó Technicznych w Kolnie

 
Data publikacji: 10.10.2018

Protokó? ZST

Remont ZST Kolno 1

Remont ZST Kolno 2

Remont ZST Kolno 3

 Nowe maszyny i lepsze warunki kszta?cenia w ZST w Kolnie

© 2006-2021 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski