Nowy wymiar ksztacenia zawodowego w Zespole Szk Technicznych
w Kolnie

 
Data publikacji: 10.10.2018

Aneks Nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0035/18-03 do umowy nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0035/18-00 o
dofinansowanie projektu pn. ,,Nowy wymiar ksztacenia zawodowego w Zespole Szk Technicznych w Kolnie" zostat zawarty w dniu 1 padziernika 2021 r. catkowita warto projektu wynosi 3 804 410,45 z, wsptfinansowanie Unii Europejskiej 3 233 748,87 z, wktad wasny 570 661,58 z.

Protok ZST

Remont ZST Kolno 1

Remont ZST Kolno 2

Remont ZST Kolno 3

 Nowe maszyny i lepsze warunki ksztacenia w ZST w Kolnie

 
© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno