Rozbudowa o hal sportow i przebudowa Zespou Szk Technicznych w Kolnie

 
Strona internetowa prowadzonego postpowania: https://ezamowienia.gov.pl/
Identyfikator postpowania: ocds-148610-d867f5e9-83cd-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Link prowadzcy bezporednio do postpowania na platformie e-Zamwienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d867f5e9-83cd-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Adres strony internetowej, na ktrej udostpniane bd zmiany i wyjanienia SWZ oraz inne dokumenty zamwienia bezporednio zwizane z postpowaniem o udzielenie zamwienia: https://ezamowienia.gov.pl/

 

 

 

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno