Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

 
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/
Identyfikator postępowania: ocds-148610-d867f5e9-83cd-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Link prowadzący bezpośrednio do postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d867f5e9-83cd-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

 

 

 

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno