<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2021-10-05 11:28:22

Wieczór poetycki

30 września w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie odbyła się promocja tomiku poetyckiego p. Elżbiety Kulas „Z nadzieją przez świat”.

Autorka w swoich wierszach porusza problemy współczesnego świata i człowieka. Uważa, że świat nie zawsze zmierza we właściwym dla nas kierunku, ludzie nie zawsze postępują tak,jak powinni przedkładając nad wszystko konformizm i konsumpcjonizm. Ale pozostaje nam jeszcze nadzieja. Poetka nie dokonuje jednoznacznej oceny cywilizacji i stawia liczne pytania. W ten sposób zachęca swoich czytelników do dyskusji.

Spotkanie miało nietypową formę, ponieważ z przyczyn zdrowotnych, nie wzięła w nim udziału autorka wierszy. Goście mieli z nią kontakt telefoniczny, mogli zadawać pytania, na które odpowiadała, recytowała także swoje utwory. Spotkanie przebiegło w miłym, nostalgicznym nastroju wysłuchanych wierszy, recytowanych przez p. Annę Nadolną, p. Ewelinę Truszkowską, p. Dorotę Klimek i p. Wojciecha Kulasa.

Do tomiku liczącego 38 wierszy, ilustracje wykonała p. Katarzyna Łempio-Ostrowska.

Spotkanie poprowadził Kazimierz Koter z Towarzystwa Jan z Kolna, które było współorganizatorem spotkania poetyckiego. W przedsięwzięcie zaangażowały się ponadto Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie i Centrum Integracji Społecznej w Kolnie oraz Zespół Szkół Technicznych w Kolnie. Mecenat finansowy objął Bank spółdzielczy w Kolnie oraz Starostwo Powiatowe.

Tomik można kupić w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie oraz online na stronie Towarzystwa Jan z Kolna w sklepie internetowym. Koszt zakupu na zasadzie darowizny to nie mniej niż 20 zł. Całkowity dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na wsparcie akcji charytatywnej „Razem dla serduszka Oleńki”.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

>> Kiermasz podręczników używanych

>> Wyjazd na spektaktl teatralny

>> Noc bibliotek

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno