Szkolny Orodek Kariery

 

Godziny pracy Doradcy Zawodowego
w Zespole Szk Technicznych
w roku szkolnym 2018/2019:

roda 10:40 - 12:40
 
pitek 10:40 - 11:40

 

Przykad jak napisa CV

Przykad listu motywacyjnego

Rozmowa kwalifikacyjna

Europass

 Aktywne metody poszukiwania pracy

Uczniowie Zespou Szk Technicznych z wizyt w Powiatowym Urzdzie Pracy w Kolnie

W dniu 23.10.2013 r. uczniowie klasy III LO „a” II Liceum Oglnoksztaccego w Kolnie udali si do Powiatowego Urzdu Pracy w Kolnie. Wycieczka zostaa zorganizowana przez doradc zawodowego ZST w Kolnie - pani Ew Jarzyo.

... czytaj wiecej>>

Przedstawiciele PWSIiP w omy w ZST

Dnia 28.02.2013r. do naszej szkoy przyjechali przedstawiciele Pastwowej Wyszej Szkoy Informatyki i Przedsibiorczoci w omy. W spotkaniu wzili udzia uczniowie klas maturalnych. Podczas prezentacji zostaa przedstawiona oferta ksztacenia na uczelni.

... czytaj wiecej>>

Uczniowie ZST z wizyt w Urzdzie Pracy w Kolnie

W dniu 20.10.2011 r. w ramach Oglnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klasy III LO „a” II Liceum Oglnoksztaccego udali si do Urzdu Pracy w Kolnie.

... czytaj wiecej>>

Zaproszenie od burmistrza miasta Kolno

Dnia 28 marca uczniowie klasy 3 LO „b” Zespou Szk Technicznych w Kolnie wraz z doradc zawodowym Pani Ew Jarzyo, mili niebywa okazj skorzystania z zaproszenia burmistrza, a tym samym odwiedzenia budynku Urzdu Miasta w Kolnie.

... czytaj wiecej>>

Z wizyt w Urzdzie Gminy w Kolnie

Dnia 17 marca 2011r. uczniowie klasy III LP „b” z Zespou Szk Technicznych w Kolnie wraz z wychowawczyni pani Ew Jarzyo wybrali si do Urzdu Gminy Kolno. W sali narad w Urzdzie Gminy powita nas wjt gminy Kolno – Tadeusz Klama. Nastpnie Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pan Andrzej Jarzyo przybliy nam najwaniejsze zagadnienia dotyczce samorzdu. Wykorzystujc prezentacj multimedialn opowiedzia nam o najwaniejszych inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy Kolno.

... czytaj wiecej>>

Z wizyt w Starostwie Powiatowym w Kolnie

Dnia 11 marca 2011 r. klasa III LO „a” wraz z pani Ew Jarzyo udaa si do Starostwa Powiatowego w Kolnie. Pan Starosta Henryk Duda przyj nas bardzo serdecznie, a na stole czeka sodki poczstunek. Pan Duda dokadnie przedstawi mechanizm dziaania urzdu. Z chci udziela ta odpowiedzi na interesujce nas tematy.

... czytaj wiecej>>

Z wizyt w bibliotece pedagogicznej w Kolnie

Dnia 06.12.2010r. uczniowie klasy II LO a wraz z opiekunem Pani Ew Jarzyo, uczestniczyli w zajciach, ktre odbyy si w Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie. Poprowadzone zostay przez Pani Boen Kowalewsk. W czasie ich trwania modzie midzy innymi przypomniaa sobie, jakiego katalogu naley uy, aby odnale wybran pozycj ksikow.

... czytaj wiecej>>

Jzyk japoski a komputer

Dnia 23 listopada 2010r. uczniowie klas II LO „a”, II LO „c” oraz II TM wzili udzia w wykadzie pod tytuem „Jzyk japoski a komputer" zorganizowanym przez Pastwow Wysz Szko Informatyki i Przedsibiorczoci w omy.  Wykad po polsku wygosi profesor Mitsuhiko Toho, Prodziekan Wydziau Kultury Japonii w Polsko-Japoskiej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

... czytaj wiecej>>

Uczniowie ZST w Kolnie w Banku Spdzielczym w Kolnie

Dnia 19.10.2010r. uczniowie klasy II c II Liceum Oglnoksztaccego udali si do Banku Spdzielczego w Kolnie. Wycieczka zostaa zorganizowana przez szkolnego doradc zawodowego w ramach akcji „Oglnopolski Tydzie Kariery”, w ktrym udzia bierze nasza szkoa przy wsppracy z Modzieowym Centrum Kariery i Punktem Porednictwa Pracy w Kolnie.

... czytaj wiecej>>

Przedstawiciele WSAP w Biaymstoku w Zespole Szk Technicznych w Kolnie

Dnia 22.11.2010r. do naszej szkoy przyjechali przedstawiciele Wyszej Szkoy Administracji Publicznej w Biaymstoku. W spotkaniu wzili udzia uczniowie klas maturalnych. Podczas prezentacji zostaa przedstawiona oferta ksztacenia na poszczeglnych kierunkach uczelni, zasady rekrutacji, baza dydaktyczna i kadra uczelni oraz moliwo udziau w interesujcych zajciach dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami studentw.

... czytaj wiecej>>

Uczniowie ZST w Kolnie w Banku Spdzielczym w Kolnie

Dnia 19.10.2010r. uczniowie klasy II c II Liceum Oglnoksztaccego udali si do Banku Spdzielczego w Kolnie. Wycieczka zostaa zorganizowana przez szkolnego doradc zawodowego w ramach akcji „Oglnopolski Tydzie Kariery”, w ktrym udzia bierze nasza szkoa przy wsppracy z Modzieowym Centrum Kariery i Punktem Porednictwa Pracy w Kolnie.

... czytaj wiecej>>

Warsztaty zawodoznawcze w Zespole Szk Technicznych w Kolnie

Dnia 30 wrzenia 2010r. w Zespole Szk Technicznych w Kolnie odbyy si warsztaty zawodoznawcze dla uczniw przeprowadzone w formie panelu dyskusyjnego.

Spotkanie to zostao zorganizowane przez Modzieowe Centrum Kariery i Punkt Porednictwa Pracy w Kolnie w ramach wsppracy z nasz szko. W warsztatach wzili udzia:

... czytaj wiecej>>

Kolneskie Targi Edukacji i Pracy

Dnia 29 kwietnia 2010r. w godzinach 11:00 – 14:00 w Kolneskim Orodku Kultury i Sportu odbyy si Kolneskie Targi Edukacji i Pracy. O godzinie 11:10 odbyo si wystpienie goci i kady sucha ich z wielkim zainteresowaniem i skupieniem. O godzinie 12:00 nastpia prezentacja stanowisk, na ktrych znajdoway si rnego typu gadety, na innych jedzenie, kawa i herbata.

... czytaj wiecej>>

Uczniowie Zespou Szk Technicznych w Urzdzie Miasta

Dnia 27 kwietnia 2010r. klasy III LO „a” i III LO „c” wraz z opiekunami, pani Ew Jarzyo oraz pani Agnieszk wiszkowsk uday si do Urzdu Miasta w Kolnie. Spotkalimy si tam z Burmistrzem Miasta Kolno Panem Andrzejem Dud. Tematem naszego spotkania by Samorzd Terytorialny i przysze prace zwizane z Kolnem.

... czytaj wiecej>>

Uczniowie ZST w Urzdzie Gminy Kolno

UCZNIOWIE ZESPOU SZKӣ TECHNICZNYCH  W URZDZIE GMINY KOLNO

Dnia 23.03.2010r. uczniowie klasy III LP „B” udali si do Urzdu Gminy w Kolnie. Modzie moga zobaczy jak w rzeczywistoci funkcjonuje urzd. Zasady pracy zostay przedstawione przez Pani Sekretarz, a nastpnie Pana Skarbnika i Kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Uczniowie odwiedzajc pokoje mogli dopyta osoby pracujce na konkretnych stanowiskach o ich zakres obowizkw i wymagania niezbdne do wykonywania zawodu. Z tej moliwoci korzystali bardzo czsto.

... czytaj wiecej>>

Podlaskie targi pracy

W dniu 11 marca 2010r. klasa IV Technikum wyjechaa do Biaegostoku na I Podlaskie Targi Pracy. Zostay one zorganizowane przez Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Biaymstoku przy wsppracy Wyszej Szkoy Administracji Publicznej w ramach projektu „wiadomy wybr pewny sukces – projekty rozwojowe dla szk zawodowych”.

... czytaj wiecej>>

Turniej wiedzy o zawodach

Dnia 16.02.2010r. w naszej szkole odby si II Turniej „Wiedzy o zawodach”, ktry zosta zorganizowany przez Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Biaymstoku oraz Wysz Szko Administracji Publicznej w Biaymstoku w ramach projektu „wiadomy wybr pewny sukces – projekty rozwojowe dla szk zawodowych”.

Gwnym celem konkursu jest podniesienie wiadomoci uczniw w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczcych wyboru przyszego zawodu.W etapie szkolnym wzio udzia 26 uczniw klasy I i IV Technikum. Czterech uczniw, ktrzy uzyskali najwyszy wynik zakwalifikowao si do II etapu midzyszkolnego.

Zwycizcami etapu I szkolnego zostali:
Kamiski Micha,  widerski Dariusz i Obiedziski Pawe z klasy IV Technikum oraz Chaberek Przemysaw z klasy I Technikum.

Zwycizcom gratulujemy i yczymy powodzenia w II etapie Midzyszkolnym, ktry odbdzie si w Biaymstoku.

Ewa Jarzyo
Opiekun Szkolnego Orodka Kariery

Przedstawiciele UWM w Olsztynie z wizyt w ZST w Kolnie

Dnia 22.02.2010r. do naszej szkoy przyjechali przedstawiciele Uniwersytetu Warmisko – Mazurskiego w Olsztynie.
W spotkaniu wzili udzia uczniowie klas maturalnych. 

Podczas prezentacji zostaa przedstawiona oferta ksztacenia na 16 wydziaach, zasady rekrutacji, baza dydaktyczna i kadra uczelni oraz moliwo udziau w interesujcych dyscyplinach sportowych, a take spdzanie wolnego czasu.

Uczniowie po zakoczonym spotkaniu zadawali pytania, ktre wyjaniy ich wtpliwoci, otrzymali informatory, dugopisy oraz ulotki na temat interesujcego ich wydziau.


Opiekun Szkolnego Orodka Kariery
Ewa Jarzyo
 

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno