Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2012-10-10 22:04:30

Wiele mamy do przekazania przyszłym pokoleniom

Wiele mamy do przekazania przyszłym pokoleniom”.
Kardynał Stefan Wyszyński

Sztandar łopocący na wietrze- symbol oddania, poświęcenia, godności i chwały. Dla tego skrawka materii wielu gotowych jest oddać to, co dla nich najdroższe i najcenniejsze. Nic zatem dziwnego, że data 8 października  2012 roku była wyjątkowa dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość poświęcenia  sztandaru szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem „ Błękitne rozwińmy sztandary”, który odegrała szkolna  orkiestra dęta. Nastąpiło oficjalne powitanie dostojnych gości. Swą obecnością zaszczycili nas między innymi:  Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, proboszcz parafii św. Anny, przyjaciele szkoły, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Dyrektor szkoły – pan Eugeniusz Gromadzki dokonał krótkiej  prezentacji postaci patrona szkoły  oraz  opisu nowego sztandaru.

Szczególnie podniosłą chwilą uroczystości było poświęcenie sztandaru przez Księdza Biskupa  i słowa przez  Niego skierowane, w szczególności do młodzieży.

Po części oficjalnej młodzież  zaprezentowała program artystyczny. Pierwszą jego część stanowiły  dwie pieśni w wykonaniu szkolnej orkiestry dętej. Całość dopełniała prezentacja wybranych myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ich dobór nie był przypadkowy. Słowa te zostały przytoczone  w celu podkreślenia takich wartości jak: miłość, wolność, umiłowanie własnego kraju, prawda, poszanowanie pracy, pokój, sprawiedliwość, uczciwość, przyjaźń, nadzieja, piękno i sztuka. Na zakończenie tak ważnego  dla szkoły wydarzenia szkolna orkiestra dęta wykonała utwór „ Rota”, której słowa  kierują uwagę na wartości, które są podstawą dla wychowania i edukacji.

Zobacz galerię
 


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Warsztaty - Być przedsiebiorczym

>> Wyjazd edukacyjny do Katynia

>> Podziękowanie dla Sylwestra Nicewicza

>> Aktywni Babcia i Dziadek

© 2006-2018 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski