<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2013-02-10 22:16:41

Innowacje edukacyjne

Dnia 08 lutego 2013 r w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, w ramach projektu „Innowacje edukacyjne – program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim” odbyło się seminarium szkoleniowe. Wzięli w nim udział nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Podczas seminarium przekazane zostały rekomendacje wdrożeniowe dla narzędzi modernizacyjnych, które zostały opracowane w ramach projektu. Modele nauczania, które zostały wypracowane podczas realizacji wyżej wymienionego projektu to:

  • Model nauczania dualnego (DSK),
  • Model elastycznego potwierdzania kwalifikacji (MES),
  • Model planowania kariery zawodowej (DOZ).

W czasie spotkania została przekazana zarówno wiedza, jak i korzyści związane z zastosowaniem tych modeli w szkołach. Głównym ich celem jest zniwelowanie istniejącego problemu niedostosowania kierunków kształcenia w szkolnictwie zawodowym do potrzeb regionalnego rynku pracy. Zostało również podkreślone, że kształcenie zawodowe bez udziału pracodawców jest wręcz niemożliwe.
Efektem docelowym projektu będzie również objęcie indywidualnym doradztwem zawodowym 20 uczniów naszej szkoły.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Pierwsza pomoc: krwotok z nosa

>> Halowy turniej piłki nożnej niepełnosprawnych

>> Pomoc w przypadku zadławienia

>> Świąteczny kiermasz WTZ

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno