Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>

2010-03-30 20:29:43

Uczniowie ZST w Urzdzie Gminy Kolno

UCZNIOWIE ZESPOU SZKӣ TECHNICZNYCH  W URZDZIE GMINY KOLNO

Dnia 23.03.2010r. uczniowie klasy III LP „B” udali si do Urzdu Gminy w Kolnie. Modzie moga zobaczy jak w rzeczywistoci funkcjonuje urzd. Zasady pracy zostay przedstawione przez Pani Sekretarz, a nastpnie Pana Skarbnika i Kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Uczniowie odwiedzajc pokoje mogli dopyta osoby pracujce na konkretnych stanowiskach o ich zakres obowizkw i wymagania niezbdne do wykonywania zawodu. Z tej moliwoci korzystali bardzo czsto.

Dowiedzieli si midzy innymi o rodkach finansowych, jakimi dysponuje Gmina, prowadzonych inwestycjach w zakresie infrastruktury wodocigowej, drogowej, kulturalnej i owiatowej. Poznali te zasady biecego utrzymania drg oraz proces przygotowania dokumentacji i przyblione koszty zwizane z ich budow.

Uczniowie mieli rwnie moliwo zapoznania si z dokumentem jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na zakoczenie modzie zostaa zaproszona do gabinetu Pana Wjta. Pan Tadeusz Klama, Wjt Gminy Kolno, przywita uczniw i przedstawi na czym polega jego praca. Udziela rwnie odpowiedzi na zadawane przez modzie pytania.

Uczniowie wrcili do szkoy bardzo zadowoleni z wizyty w Urzdzie Gminy. Teraz bd wiedzie, gdzie zwraca si ze sprawami, z ktrymi w przyszoci przyjdzie im si zmierzy.

Wizyta modziey szkolnej w Urzdzie Gminy Kolno bya zorganizowana przez szkolnego doradc zawodowego pani Ew Jarzyo.
Serdeczne podzikowania dla Pana Wjta Tadeusza Klama za przedstawienie uczniom pracy w administracji publicznej.
Opiekun Szkolnego Orodka Kariery

Ewa Jarzyo

 

 

 


<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>


Zobacz te:

>> II Miedzyszkolne Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Lec

>> Konkurs matematyczny - wyniki

>> Przeczytaj to list do Ciebie

>> Podlaskie targi pracy

© 2006-2019 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski