Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2018-06-11 00:26:35

Nasza Szkoła wyróżniona Statuetką : „ Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”

Dyrektor szkoły Pan Eugeniusz Gromadzki i Pan Dariusz Długozima odbierają dyplom i statuetkę : „ Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Dnia 08 czerwca b.r. Pan Dyrektor Eugeniusz Gromadzki wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych Panem Dariuszem Długozimą odebrali w Warszawie certyfikat wraz ze statuetką :” Szkoły Zawodowej najwyższej jakości”. To wyróżnienie szkoła otrzymała za realizację projektu: „ Technik mechanik- tak, właśnie! Mój zawód jest świetny”.

Nagroda została przyznana za szereg działań wdrożonych i realizowanych w zawodzie technik mechanik, między innymi za współpracę z otoczeniem szkoły, organizację praktyk w zakładach pracy zapewniających najwyższe Standardy Jakości Kształcenia Zawodowego oraz podjęcie współpracy z niemiecką szkołą zawodową o podobnym profilu kształcenia z Dillenburg. Na poziomie unijnym utworzono kilka inicjatyw służących ustanawianiu i promowaniu standardów jakości, m. in. CQAF, EQARF, EQAVET.

Do tej pory nie było jednak opracowań pokazujących, co tak naprawdę szkoły zawodowe robią w kwestii podwyższania jakości swojej pracy. Tę lukę postanowiła wypełnić Fundacja Fundusz Współpracy, która w ramach projektu Erasmus Plus „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości” razem z Mazowieckim Kuratorium Oświaty zorganizowała ogólnopolski konkurs dla szkół zawodowych „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Na to cenne wyróżnienie zapracowało szereg osób, ale przede wszystkim dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów zawodowych kształcący w zawodzie technik mechanik: Pan Jacek Trzonkowski, Pan Bogdan Bazydło, Pan Zbigniew Żubrowski, Pan Waldemar Szymański, Pan Dariusz Długozima oraz Pani Urszula Banach koordynator współpracy z niemiecką szkołą zawodową z Hessen ( Hesja).


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Wybieram zdrowie

>> Spotkanie z p. Waldemarem Smaszczem

>> Urodziny Pawła

>> Nasza szkoła wyróżniona statuetką: "Szkoły zawodowej najwyższej jakości!"

© 2006-2018 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski