Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2018-11-08 18:20:35

Olimpiada Wiedzy o AIDS

05 listopada 2018r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Do testu wiedzy (składającego się z 32 pytań zamkniętych i 2 zadań otwartych ) przystąpiło 9 uczniów z 2 szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu epidemiologii, profilaktyki, leczenia, dróg szerzenia oraz ogólnych informacji dotyczących wirusa HIV i choroby AIDS. Zwycięzca konkursu uzyskał 26 punktów na 35 możliwych.

Laureatami etapu powiatowego Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS zostali:

  • I miejsce – Justyna Łazarczyk z klasy IV Technikum Rolniczo-Ekonomicznego w ZST w Kolnie
  • II miejsce – Paulina Truszkowska z kl I B LO w ZSP w Kolnie.
  • III miejsce – Adam Kalinowski z kl III Liceum Ogólnokształcącego w ZST w Kolnie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe upominki przekazane przez PSSE w Kolnie, zaś laureaci nagrody rzeczowe sponsorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Laureaci będą reprezentować nasz powiat w finałach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS w Białymstoku w dniu 30 listopada 2018r.

Agnieszka Święszkowska, Lidia Kozłowska


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Wizyta alumnów

>> Zaproszenie

>> Wizyta przedstawicieli Banku Pekao S.A.

>> Konkurs

© 2006-2019 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski