Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>

2019-03-05 18:29:43

Midzyszkolne Zawody z Pierwszej Pomocy


Serdecznie zapraszamy, uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych oraz rednich do wzicia udziau w kolejnej edycji Midzyszkolnych Zawodw z Pierwszej Pomocy. Zawody odbd si 05.04.2019r. o godzinie 9.00 w Zespole Szk Technicznych im kar. S. Wyszyskiego w Kolnie. To czwarte tego typu przedsiwzicie.

Poprzednia edycja cieszya si bardzo duym zainteresowaniem wrd modziey. Wzio w niej udzia, a 18 druyn z Powiatu Kolneskiego i omyskiego. Gwnym celem realizacji zadania jest rozpowszechnianie wrd modziey znajomoci zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zawody skada si bd z dwch czci teoretycznej- testu wiedzy oraz praktycznej- wicze ratowniczych. W komisji zasid Ratownicy Medyczni, ktrzy oceni zakres przyswojonej wiedzy i umiejtnoci.

W TEGOROCZNEJ EDYCJI ZAWODW ROZSZERZAMY ICH ZAKRES O MOLIWO UCZESTNICTWA SZKӣ PODSTAWOWYCH W KATEGORII MAOLETNI RATOWNIK

W trakcie zawodw modzie bdzie miaa moliwo zapozna si ze specyfik zawodu straaka oraz policjanta.

Wsporganizatorami zawodw s: I Liceum im. A Mickiewicza w Kolnie, Zespou Szk Technicznych im. Kar. S. Wyszyskiego w Kolnie, Firma RobMED Robert Niebrzydowski, Grupa Ratownicza Mepal Biaystok, Firma KursyMazury - ratownictwo medyczne, Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Kolnie oraz Ochotnicza Stra Poarna w Kolnie.

3 OSOBOWE DRUYNY NALEY ZGOSI DO 28 MARCA poczt elektroniczn, na adres kgppkolno@wp.pl.

Kolneska Grupa Pierwszej Pomocy zapewnia moliwo wczeniejszego przeszkolenia modziey z zakresu dziaa praktycznych, ch wzicia udziau w przeszkoleniu druyny naley zadeklarowa nie pniej ni do 10 marca.

Serdecznie zapraszamy KGPP

Regulamin zawodw


<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>


Zobacz te:

>> Walentynkowy Konkurs Czytelniczy

>> Spotkanie z p. Waldemarem Smaszczem

>> Wycieczka do Eku.

>> Noc 10 lutego 1940. Pamitamy

© 2006-2019 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski