<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2020-01-08 14:24:54

Czekając na gwiazdkę 5

Szkolny Klub Wolontariatu w imieniu organizatorów imprezy charytatywnej pt: "Czekając na gwiazdkę 5" dziękuje wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia za okazane serce, wsparcie materialne i zaangażowanie w organizacje poszczególnych punktów programu.

W szczególności dziękujemy: RestauracjiColnus za udostepnienie lokalu i pomoc w organizacji imprezy. Artystom z I Liceum im. A. Mickiewicza w Kolnie za piękny koncert kolęd. Zespołom muzycznymMajkel orazNexus za świetne wystąpienia. Dj Karolowi K. za oprawę muzyczną koncertu światło i dźwięk. Wychowawcom i młodzieży z OHP w Kolnie za zorganizowanie i przeprowadzenie animacji dla dzieci. Dziękujemy Cukierni Słodkie Atelier za przygotowanie ciast. Wolontariuszom z ILO I ZST w Kolnie za przeprowadzenie zbiórki pieniędzy i loterii fantowej. Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie za udostępnienie sprzętu muzycznego. Państwowej Straż Pożarnej w Kolnie, Powiatowej Komendzie Policji w Kolnie oraz Kolneńskiej Grupie Pierwszej Pomocy za przeprowadzenie szkoleń, pokazanie dzieciom sprzętu taktycznego, zaprezentowanie policyjnych, strażackich, ratowniczych technik i metod pracy oraz możliwość obejrzenia wozów ratowniczych i bojowych. Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu za objecie patronatem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. W szczególności dziękujemy osobom, które przybyły na imprezę i wsparły serce małego Wiktora.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Podsumowanie pierwszego półrocza

>> 80 rocznica wywózek Polaków na Syberię

>> Zaproszenie

>> Cztery Łapy dla Rudej

© 2006-2020 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski