naglowek.jpg

<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2021-10-27 14:44:59

Odpowiedzialność prawna nieletnich - spotkanie z policjantami.

W dniu 21.10.2021r. uczniowie kl.I A Branżowej Szkoły I St. uczestniczyli w zajęciach wychowawczych z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kolnie zorganizowanych przez pedagoga szkoły. Temat spotkania - "Odpowiedzialność prawna nieletnich".

Głównym celem zajęć było przybliżenie uczniom wiedzy dotyczącej konsekwencji prawnych, jakie mogą ponieść nieletni za łamanie prawa i zachowanie niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Uczniowie zostali poinformowani również o zagrożeniach płynących z sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Prowadzący przedstawili środki wychowawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny wobec nieletnich sprawców czynów karalnych. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, chętnie włączali się do dyskusji. Mamy nadzieję, że udział w spotkaniu w pewnym stopniu wzmocni świadomość i odpowiedzialność uczniów za swoje zachowanie.

pedagog szkolny M.B.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Wycieczka do Olsztyna

>> Wyszyński – zemsta czy przebaczenie?

>> Puchar dyrektora szkoły

>> Dzień Edukacji Narodowej

© 2006-2022 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski