naglowek.jpg

<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2022-05-24 13:07:12

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025

Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie uzyskało wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025" - Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. Więcej informacji pod linkiem


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Międzynarodowy Dzień Ziemi

>> Wyjście do Rozrywkowego Centrum Miasta Green Factory

>> Dzień otwarty Akademii Nauk Stosowanych

>> Wycieczka do Białegostoku

© 2006-2022 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski