<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2022-10-19 09:59:48

Spotkanie z ratownikiem medycznym

W dniu 19.10.2022 w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu w Kolnie odbyło się spotkanie uczniów z klasy I TEl z Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie z ratownikiem medycznym. Miało ono charakter teoretyczno-praktyczny i dotyczyło zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wykład i część praktyczna została przeprowadzona przez Ratownika Medycznego
p. Piotra Truszkowskiego, który doskonale przybliżył i zapoznał zebranych z obowiązującymi, wg. prawa i kodeksu etycznego, zasadami.

Celem spotkania było również kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Prowadzący wskazał najczęściej spotykane urazy, prawidłową procedurę informowania o wypadku lub niecodziennym zdarzeniu. Zebrani mieli możliwość sprawdzić nabyte umiejętności w praktycznej formie na fantomach symulujących osobę dorosłą i noworodka. Grupa bardzo chętnie uczestniczyła w ćwiczeniach.

Po zajęciach uczestnikom został zapewniony posiłek. W jego trakcie uczestnicy żywo wymieniali się zdobytymi doświadczeniami.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Kolnie, pracownikom którego serdecznie dziękujemy.

Wychowawca klasy


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Wycieczka do Białegostoku

>> Akcja Szkoła Pamięta

>> Wycieczka do Białegostoku

>> Spotkanie z pisarzem Błażejem Torańskim

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno