naglowek.jpg

<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2023-10-23 18:18:41

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Nazywane powszechnie Dniem Nauczyciela Święto Komisji Edukacji Narodowej obchodzone jest rokrocznie14 października. Dzień ten nie jest przypadkowy, lecz nawiązuje do daty utworzenia Komisji Edukacji Narodowej , którą powołano do życia i działania z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 r., czyli 250 lat temu. Komisja była pierwszą w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego Ministerstwa Edukacji i dała znaczący impuls do rozwoju polskiej edukacji w duchu umiarkowanego oświecenia

Ten, ważny dla całej społeczności szkolnej dzień, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, obchodzony był w naszej szkole 13 października 2023 r. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Starosta Powiatu Kolneńskiego Pan Tadeusz Klama, Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Pan Karol Pieloszczyk, przedstawiciele Rady Rodziców na czele z Panią Ewą Ptak, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Pani Bożena Kowalewska. Dyrektor Eugeniusz Gromadzki i p. Tadeusz Klama nagrodzili wybranych nauczycieli za trud ich pracy.

Młodzież, składając życzenia swoim wychowawcom, nauczycielom, ale i pracownikom szkoły, wyraziła również swoją wdzięczność za wspólną pracę. Uroczystość zakończona została częścią artystyczną przygotowaną pod kierunkiem: p. Agnieszki Święszkowskiej, p. Justyny Targońskiej oraz p. Dariusz Długozimy. Uczniowie zaprezentowali scenki z życia szkoły, lekcje. Niektórzy z nich ukazali swoje pasje i zainteresowania. Uroczystość przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Wycieczka do Warszawy

>> Udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej

>> Noc bibliotek

>> Wyjazd na spektakl Antygona

© 2006-2023 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno