<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2013-11-14 18:31:31

UKS Spartan

MAMY KLUB!

Środa, 13 listopada, to dzień "narodzin" Uczniowskiego Klubu Sportowego, działającego przy naszej szkole. Głównym jego zadaniem jest angażowanie młodzieży do aktywności fizycznej i pozyskiwanie środków na wyposażenie pracowni sportowych w niezbędny sprzęt.

Już w pierwszych dwóch dniach na listę UKS SPARTAN, bo tak nazywa się klub, wpisanych zostało dziesięcioro uczniów z naszej szkoły. Ufam, że ta liczba szybko wzrośnie i niedługo będziemy formować sekcje sportowe zgodne z Waszymi oczekiwaniami.

Już dziś sporo osób mówi o piłce ręcznej, koszykowej oraz taekwondo. Póki co proszę o cierpliwość, bym mógł doprowadzić do końca wszelkie sprawy formalne, związane z rejestracją stowarzyszenia. Po tym czasie wspólnie zaczniemy planować nasze dalsze, sportowe życie w ZST.

DOŁĄCZ DO NAS!

Na listę Członków UKS Spartan mogą wpisywać się uczniowie nie tylko naszej szkoły. Im nas więcej, tym szybciej zaczną działać pozalekcyjne zajęcia sportowe. Każda osoba otrzyma oświadczenie, które przedstawią swoim rodzicom. Należy wnieść opłatę członkowską w wysokości 30 zł rocznie. Kwota ta w całości przeznaczona będzie na cele statutowe, czyli zakup sprzętu sportowego, nagród, organizację sekcji, itd.

Członkami klubu mogą zostać też osoby, które zakończyły już swoją edukację, a więc nauczyciele, rodzice, itd., które swój "grosz" przeznaczą na rozwój fizyczny młodzieży. Już dziś na liście widnieją nazwiska niektórych nauczycieli z naszej szkoły, jak również pracowników innych kolneńskich instytucji.

Jeszcze raz zachęcam do wstąpienia w nasze szeregi. Tyle wstępu, tymczasem kilka historycznych nawiązań dotyczących nazwy naszego klubu.

"Początki Sparty ustala się na XII-XI wiek p.n.e. Spartanie samych siebie nazywali "homoioi" – równi, jednakowi. Od siódmego roku życia spartańskich chłopców poddawano rygorystycznym ćwiczeniom fizycznym i wojskowym (agoge), które miały z nich uczynić wybornych wojowników (hoplitów). Spartanie nie mieszkali w swych posiadłościach ziemskich, lecz wiedli wspólnotowe życie w mieście Sparta, gdzie toczyło się życie polityczne oraz wojskowe. Istotnym elementem życia Spartiaty były wspólne posiłki – "syssitia".

Państwem spartańskim zachwycała się oligarchia ateńska oraz filozofowie z Platonem na czele. Zachwycała ich prostota życia, jasność prawa oraz wysokie morale społeczeństwa mające swój wyraz w poświęceniu się całkowicie ideałowi wielkości Sparty.

W okresie 720-576 p.n.e. na 81 znanych zwycięzców olimpijskich 46 było Spartanami. W rozstrzygającym lekkoatletyczne zawody biegu na odległość stadionu, na 36 zwycięzców 21 było Spartanami. Świadczy to jednoznacznie o ich wielkiej sprawności, intensywnych treningach i o dobrych trenerach.

Spartańskie wychowanie było podziwiane już w starożytności. Odwoływał się do niego Platon w swym dziele Państwo. Podziwiano cnoty, posłuszeństwo i gotowość poświęceń w obronie ojczyzny. Rzymianie również podziwiali model wychowania spartańskiego." (źródło: Wikipedia")

Paweł Rożniatowski
prezes UKS Spartan

UKS SPARTAN
510-743-862

uksspartan.kolno@02.pl
www.zstkolno.pl


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> 11 Listopada 2013 w ZST w Kolnie

>> Mój aktywny sposób na nudę i odstresowanie

>> Koncert Pieśni Patriotycznych

>> Wyniki I etapu Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno