Zainteresowany naszą szkołą ?!

Obejrzyj ofertę edukacyjną- kliknij tutaj
<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2019-06-02 17:15:01

Moje zdrowie- Światowy Dzień bez Tytoniu

Dnia 29.05.2019 w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie odbyła się akcja prozdrowotna „Moje zdrowie” z okazji obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu 2019”. W ramach wydarzenia pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Higieny Pracy PSSE Kolno wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta w Kolnie we współpracy z Panią Agnieszką Święszkowską – nauczycielem biologii, zorganizowali wystawę plakatów antytytoniowych oraz stoisko profilaktyczne, na którym można było zmierzyć ciśnienie krwi, otrzymać materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki antytytoniowej, dopalaczy i antyalkoholowej.

Uczestnicy akcji – uczniowie z klas I i II LO i TRE, mogli wysłuchać prelekcji połączonej z odczytem na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów wygłoszonej przez Lidię Kozłowską , pracownika OZ PSSE Kolno. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również: pokazy z wykorzystaniem alkogogli i smokelyzer. W ramach profilaktyki palenia tytoniu, każdy chętny wziął udział w bezpłatnym badaniu przy pomocy smokelyzera, który określa zawartość tlenku węgla (CO) w wydychanym powietrzu. Z badania skorzystali zarówno czynni, jak i bierni palacze.

Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków - to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu i narkotyków w organizmie. O tym, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej i pod wpływem środków odurzających mieli okazję przekonać się uczestnicy akcji zakładając te specyficzne okulary.

Każda osoba, która podeszła do stoiska mogła zasięgnąć porady nt. zdrowego stylu życia w kontekście zagrożeń onkologicznych. Spotkanie pozwoliło zwiększyć świadomość uczestników na temat zdrowia i dbałości o jego stan.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Rocznica uchwalenia konstytucji

>> Wizyta w banku

>> Dzień Otwarty w ZST w Kolnie

>> Prasa niemiecka o projekcie realizowanym z niemiecką szkołą zawodową w Dillenburg.

© 2006-2020 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski