Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>

2019-06-02 17:15:01

Moje zdrowie- wiatowy Dzie bez Tytoniu

Dnia 29.05.2019 w Zespole Szk Technicznych w Kolnie odbya si akcja prozdrowotna „Moje zdrowie” z okazji obchodw „wiatowego Dnia bez Tytoniu 2019”. W ramach wydarzenia pracownicy Owiaty Zdrowotnej i Higieny Pracy PSSE Kolno wraz z przedstawicielem Urzdu Miasta w Kolnie we wsppracy z Pani Agnieszk wiszkowsk – nauczycielem biologii, zorganizowali wystaw plakatw antytytoniowych oraz stoisko profilaktyczne, na ktrym mona byo zmierzy cinienie krwi, otrzyma materiay edukacyjne z zakresu profilaktyki antytytoniowej, dopalaczy i antyalkoholowej.

Uczestnicy akcji – uczniowie z klas I i II LO i TRE, mogli wysucha prelekcji poczonej z odczytem na temat szkodliwoci palenia papierosw i e-papierosw wygoszonej przez Lidi Kozowsk , pracownika OZ PSSE Kolno. Duym zainteresowaniem cieszyy si rwnie: pokazy z wykorzystaniem alkogogli i smokelyzer. W ramach profilaktyki palenia tytoniu, kady chtny wzi udzia w bezpatnym badaniu przy pomocy smokelyzera, ktry okrela zawarto tlenku wgla (CO) w wydychanym powietrzu. Z badania skorzystali zarwno czynni, jak i bierni palacze.

Znieksztacenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z ocen odlegoci i kierunkw - to tylko niektre z efektw obecnoci alkoholu i narkotykw w organizmie. O tym, jak zmienia si wiat osoby nietrzewej i pod wpywem rodkw odurzajcych mieli okazj przekona si uczestnicy akcji zakadajc te specyficzne okulary.

Kada osoba, ktra podesza do stoiska moga zasign porady nt. zdrowego stylu ycia w kontekcie zagroe onkologicznych. Spotkanie pozwolio zwikszy wiadomo uczestnikw na temat zdrowia i dbaoci o jego stan.


<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>


Zobacz te:

>> Rocznica uchwalenia konstytucji

>> Wizyta w banku

>> Dzie Otwarty w ZST w Kolnie

>> Poegnania nadszed czas

© 2006-2019 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski