<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2022-12-11 16:39:45

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów, które odbyło się 18 listopada 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, uczestniczył wiceminister edukacji w randze sekretarza stanu Dariusz Piontkowski.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano 173 uczniom. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie szkół dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Przyznaje się je jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wiceminister, zwracając się do stypendystów, powiedział, że czuje się zaszczycony, iż osobiście może wręczyć dyplomy najwybitniejszym uczniom z województwa podlaskiego. Gratulując uczniom ich osiągnięć podkreślił, że są one również efektem pracy ich nauczycieli.

Stypendium z rąk wiceministra z naszej szkoły otrzymały: Maja Bazydło (IVTRE/g) i Aleksandra Zach (III TRE/p).

Laureatom życzymy samych sukcesów i powodzenia w dokonywaniu życiowych wyborów.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS

>> Mikołajki 2022

>> Wycieczka do Tykocina i Białegostoku

>> Współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno