<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2024-05-06 09:37:30

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pożegnanie klas maturalnych.

26 kwietnia 2024r. w KOKiS odbyły się uroczystości związane z obchodami 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Krótka część artystyczna przybliżyła uczniom i zaproszonym gościom okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej, czyli najważniejszego aktu prawnego w Polsce. W tych wyjątkowych uroczystościach uczestniczyli także uczniowie klasy mundurowej – Technikum Mechaniczne OPW.

Część druga apelu związana była z pożegnaniem klas maturalnych. Uczniowie ostatnich klas Technikum Ekonomiczno-Rolniczego oraz Technikum Mechaniczno – Elektrycznego spotkali się ze swoimi wychowawcami, nauczycielami oraz kolegami po raz ostatni w takim składzie. Za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i bardzo dobrą pracę na rzecz szkoły Wiktoria Krawczyk z 5 TRE otrzymała wyróżnienie Starosty Powiatu.

Pan Eugeniusz Gromadzki, dyrektor naszej szkoły gratulował absolwentom, życzył im powodzenia na maturze oraz wyboru dobrej drogi na przyszłość. Do życzeń przyłączył się pan wicestarosta Karol Pieloszczyk i przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Ptak. Młodsi koledzy natomiast obdarowali ich drobnymi upominkami. Na koniec uczniowie naszej szkoły przedstawili skecz, wcielając się w rolę niektórych nauczycieli.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Szkolenie w terenie młodzieży z zakresu przygotowania wojskowego przez 13. Batalion lekkiej piechoty w Łomży.

>> Czerwone maki

>> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025

>> Wyjście do ZUS

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno