<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2024-05-14 09:58:50

Wyjście do ZUS

Dnia 13.05.2024 r. uczniowie klasy 2TRE – grupa ekonomiczna raz z opiekunem Panią Magdą Klimek udali się do Zakładu Ubezpieczeń społecznych Biura Terenowego w Kolnie.

Pani kierownik oprowadziła uczniów po po obiekcie oraz zapoznała ich z działalnością Zakładu ubezpieczeń Społecznych. Ponadto uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS osobom pracującym, prowadzącym działalność, a także osobom przebywającym na emeryturze. Dowiedzieli się również jaka różnica jest między ZUS-em a KRUS-em.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Szkolenie w terenie młodzieży z zakresu przygotowania wojskowego przez 13. Batalion lekkiej piechoty w Łomży.

>> Warsztaty onomastyczno- genealogiczne

>> 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pożegnanie klas maturalnych.

>> Czerwone maki

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno