<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2024-05-28 19:05:15

Warsztaty onomastyczno- genealogiczne

27 maja 2024 r. uczniowieklasy I TRE uczestniczyli w warsztatach onomastyczno – genealogicznych pt. „Skąd nasz ród …?”.Spotkanie odbyło się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolnie.

W czasie warsztatów młodzieżmogła dowiedzieć się, w jaki sposób prowadzone są badania dotyczące pochodzenia nazwisk.Poznałarównież etymologię swoich nazwisk, podjęła próbę stworzenia swojego drzewa genealogicznego. W zarysie tych drzew ujawniło się, że tożsamość uczniów w wielu przypadkach jest powiązana z historycznym Mazowszem.
Niektórzy natomiast zawdzięczają swoją tożsamość mazowiecko-podlaskiemu pograniczu i naturalnemu przemieszczaniu się ludności w obrębie Podlasia i Mazowsza. W nielicznych, można było również znaleźć nazwiska kurpiowskie.

Nazwiska to ważny element naszej tożsamości, których badanie stwarza możliwość pogłębienia wiedzy na temat tego, skąd się wywodzimy, kim jesteśmy, kim byli nasi przodkowiei co po nich dziedziczymy.

Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy z Towarzystwem Jana z Kolna i Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów w Łomży a prowadziłyje  dr Małgorzata K. Frąckiewicz oraz p. Olga Kwiatkowska.

Ewa Wróblewska


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Wyjście do ZUS

>> Szkolenie w terenie młodzieży z zakresu przygotowania wojskowego przez 13. Batalion lekkiej piechoty w Łomży.

>> Wizyta klasy OPW w komendzie powiatowej policji w Kolnie

>> 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pożegnanie klas maturalnych.

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno