<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2010-10-05 19:00:39

Warsztaty zawodoznawcze w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie

Dnia 30 września 2010r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie odbyły się warsztaty zawodoznawcze dla uczniów przeprowadzone w formie panelu dyskusyjnego.

Spotkanie to zostało zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Kolnie w ramach współpracy z naszą szkołą. W warsztatach wzięli udział:

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Sławomir Gromadzki, historyk Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku – dr Krzysztof Sychowicz, Sekretarz Urzędu Miasta Kolno – Mirosław Bajorek, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie – Sylwester Chojnowski oraz Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji – Joanna Makarewicz, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie – Lech Kowalczyk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie – Wacław Sójko, Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie – Halina Małż oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie Eugeniusz Gromadzki.

Osoby te przedstawiały przebieg swojej  kariery zawodowej oraz opowiadały o wykonywanym obecnie zawodzie. Młodzież miała również możliwość zadawania pytań w interesującej dla nich poruszanej tematyce. A na koniec odbył się także quiz zawodoznawczy, w którym bardzo chętnie nasi uczniowie wzięli udział. Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone.

Myślę, że tego typu przedsięwzięcia cieszą się zainteresowaniem wśród uczniów, co zresztą potwierdzają oni sami. Dzięki takim spotkaniom mają możliwość przekonania się jak ważna jest nauka i dążenie do wyznaczonego przez siebie celu.

Ewa Jarzyło
Szkolny doradca zawodowy

A oto opinie samych uczniów:

„Bez wątpienia wielu z nas po czwartkowym spotkaniu, zaplanowało chociaż częściowo dalszą tak ważną dla nas, przyszłość zawodową. Jedną z występujących osób był dyrektor naszej szkoły, który opowiadał nam o czasach własnej nauki, jaką przebył w naszym wieku. Były to ciekawe, szczęśliwe, a zarazem pracowite lata, które dały jak widać owocne wyniki , ponieważ został naszym dyrektorem. Z pewnością z takiej osoby możemy brać przykład i ją naśladować. Z pewnością nie był to czas zmarnowany. Zgłębiliśmy wiedzę o różnych zawodach jak i szkołach.
Spędziliśmy te chwile w miłej atmosferze i gronie ludzi wykształconych przekazujących swoją wiedzę młodszym pokoleniom.”

Anita

„Spotkanie, które miało miejsce w naszej szkole było przydatne dla osób z brakiem wiedzy o własnej karierze zawodowej. Pomogło uczniom w decyzji wyboru szkoły do danego zawodu. Moim zdaniem tego rodzaju lekcje powinny odbywać się w naszej szkole.”

Dorota


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela.

>> Rocznica wyboru papieża Polaka

>> Konferencja Historyczna- 90 rocznica wojny polsko- bolszewickiej

>> Uczniowie ZST w Kolnie w Banku Spółdzielczym w Kolnie

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno