Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>

2010-10-05 19:00:39

Warsztaty zawodoznawcze w Zespole Szk Technicznych w Kolnie

Dnia 30 wrzenia 2010r. w Zespole Szk Technicznych w Kolnie odbyy si warsztaty zawodoznawcze dla uczniw przeprowadzone w formie panelu dyskusyjnego.

Spotkanie to zostao zorganizowane przez Modzieowe Centrum Kariery i Punkt Porednictwa Pracy w Kolnie w ramach wsppracy z nasz szko. W warsztatach wzili udzia:

Radny Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego – Sawomir Gromadzki, historyk Instytutu Pamici Narodowej w Biaymstoku – dr Krzysztof Sychowicz, Sekretarz Urzdu Miasta Kolno – Mirosaw Bajorek, Zastpca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie – Sylwester Chojnowski oraz Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji – Joanna Makarewicz, Komendant Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Kolnie – Lech Kowalczyk, Dyrektor Powiatowego Urzdu Pracy w Kolnie – Wacaw Sjko, Dyrektor Zasadniczej Szkoy Zawodowej w Kolnie – Halina Ma oraz Dyrektor Zespou Szk Technicznych w Kolnie Eugeniusz Gromadzki.

Osoby te przedstawiay przebieg swojej  kariery zawodowej oraz opowiaday o wykonywanym obecnie zawodzie. Modzie miaa rwnie moliwo zadawania pyta w interesujcej dla nich poruszanej tematyce. A na koniec odby si take quiz zawodoznawczy, w ktrym bardzo chtnie nasi uczniowie wzili udzia. Trzy pierwsze miejsca zostay nagrodzone.

Myl, e tego typu przedsiwzicia ciesz si zainteresowaniem wrd uczniw, co zreszt potwierdzaj oni sami. Dziki takim spotkaniom maj moliwo przekonania si jak wana jest nauka i denie do wyznaczonego przez siebie celu.

Ewa Jarzyo
Szkolny doradca zawodowy

A oto opinie samych uczniw:

„Bez wtpienia wielu z nas po czwartkowym spotkaniu, zaplanowao chocia czciowo dalsz tak wan dla nas, przyszo zawodow. Jedn z wystpujcych osb by dyrektor naszej szkoy, ktry opowiada nam o czasach wasnej nauki, jak przeby w naszym wieku. Byy to ciekawe, szczliwe, a zarazem pracowite lata, ktre day jak wida owocne wyniki , poniewa zosta naszym dyrektorem. Z pewnoci z takiej osoby moemy bra przykad i j naladowa. Z pewnoci nie by to czas zmarnowany. Zgbilimy wiedz o rnych zawodach jak i szkoach.
Spdzilimy te chwile w miej atmosferze i gronie ludzi wyksztaconych przekazujcych swoj wiedz modszym pokoleniom.”

Anita

„Spotkanie, ktre miao miejsce w naszej szkole byo przydatne dla osb z brakiem wiedzy o wasnej karierze zawodowej. Pomogo uczniom w decyzji wyboru szkoy do danego zawodu. Moim zdaniem tego rodzaju lekcje powinny odbywa si w naszej szkole.”

Dorota


<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>


Zobacz te:

>> Dzie Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela.

>> Rocznica wyboru papiea Polaka

>> Konferencja Historyczna- 90 rocznica wojny polsko- bolszewickiej

>> Uczniowie ZST w Kolnie w Banku Spdzielczym w Kolnie

© 2006-2019 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski