Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>

2011-03-30 21:17:11

Z wizyt w Urzdzie Gminy w Kolnie

Dnia 17 marca 2011r. uczniowie klasy III LP „b” z Zespou Szk Technicznych w Kolnie wraz z wychowawczyni pani Ew Jarzyo wybrali si do Urzdu Gminy Kolno. W sali narad w Urzdzie Gminy powita nas wjt gminy Kolno – Tadeusz Klama. Nastpnie Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pan Andrzej Jarzyo przybliy nam najwaniejsze zagadnienia dotyczce samorzdu. Wykorzystujc prezentacj multimedialn opowiedzia nam o najwaniejszych inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy Kolno.

Okazao si, e jeden z naszych kolegw rozpozna swj dom przy ogldaniu zdj z budowy sieci wodocigw. Zobaczylimy midzy innymi, jak wygldaj gminne drogi przed i po remoncie, dowiedzielimy si te duo o prowadzonej modernizacji stacji uzdatniania wody w Zabielu.

Mielimy te okazje obejrze zdjcia dokumentujce powstawanie sali gimnastycznej w Zabielu oraz te, ktre dotycz budowy orodka kultury w Kole.W midzyczasie pan wjt rozda nam wszystkim kalendarzyki. Na koniec wizyty w urzdzie zrobilimy sobie pamitkowe zdjcie z panem wjtem i panem Andrzejem Jarzyo. Spotkanie byo bardzo ciekawe i mam nadziej, e nie ostatnie.

Uczennica kl. III

Serdeczne podzikowania dla Pana Wjta Tadeusza Klamy za przyjcie modziey w urzdzie.


 


<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>


Zobacz te:

>> Z wizyt w Starostwie Powiatowym w Kolnie

>> III Midzyszkolne Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Lec

>> Rekolekcje w Zespole Szk Technicznych w Kolnie 2011

>> Zaproszenie od burmistrza miasta Kolno

© 2006-2019 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski